Flere menupunkter

Få Danmarks bredeste tekniske viden her

Vær forberedt på fremtiden – Vælg en uddannelse inden for teknisk ledelse på professionsbachelorniveau.

Hvad er en maskinmester?

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, hvilket betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, der kombinerer teoretisk undervisning med praktik. Maskinmesteruddannelsen anses for at være en af de bredeste tekniske uddannelser i Danmark. Under uddannelsen kommer du til at arbejde med mange forskellige fag, lige fra maskin- og el-teknik over automation til sprog, jura og ledelse. Som maskinmester skal du både kunne den bagvedliggende teori og kunne udføre det praktiske arbejde i motorer, anlæg mv. Koblingen af teori og praksis samt den store bredde i uddannelsen giver maskinmesteren et unikt overblik over de forskellige processer på virksomheden eller skibet.

Maskinmesteren arbejder både maritimt og landbaseret. Fælles for begge er, at du både lærer at arbejde med teknisk drift og med ledelse. Det gør dig til en stærk teknisk leder med et unikt procesteknisk overblik. Maskinmesteren kan stå for drift, optimering og vedligeholdelse af komplicerede maskiner og anlæg, og samtidig have de kompetencer, der er nødvendige for at lede og sikre kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og økonomi.

Selv om uddannelsen har rod i søfarten, giver den også gode jobmuligheder på land. Stort set enhver større virksomhed, der anvender tekniske anlæg eller arbejder med teknisk udvikling, har brug for maskinmestre. Derfor får ca. 80 procent af alle maskinmestre i dag job på land – evt. efter først at have sejlet nogle år. Det betyder også, at du bagefter kan arbejde inden for rigtig mange forskellige brancher i land, til søs, offshore og i hele verden.

 

Landbaseret maskinmester

Er du maskinmester på land arbejder du typisk i virksomheder hvor der kræves ledelse og et stort procesteknisk overblik. Det kan eksempelvis være:
Kraftværker, produktionsvirksomheder, sygehuse, større tekniske anlæg, datacentre.

Titlen vil oftest være: Projektleder, Vedligeholdelseschef, Facility manager, Teknisk chef eller lignende.

Opgaverne kan variere bredt fra driftsledelse og optimering til projektledelse eller teknisk salg. Mulighederne er mange og fælles for alle er at der skabes et solidt udgangspunkt for videre udvikling inden for præcist det område du finder mest spændende.

 

Maritim maskinmester

Er du maskinmester til søs, har du ansvaret for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr om bord. Det betyder, at du står for den samlede vedligeholdelse og drift af skibets motorer, hjælpesystemer, pumper, generatorer mv.

På SIMAC uddanner vi både maritime og landbaserede maskinmestre. Vi underviser tværfagligt, problembaseret og differentieret. Omdrejningspunktet i uddannelsen er din studiegruppe som i større eller mindre grad bliver en del af grundlaget for din læring. Vi arbejder med medansvar for egen læring og understøtter dette med faciliteter og aktiviteter som laboratorier, simulatorer (både de PC baserede samt vores Full Mission Simulator), Open Learning Center (OLC) og et tæt samarbejde med erhvervet.

Vores tilgang til uddannelse og læring, med den studerende i centrum, er med til at ruste den studerende bedst muligt, til de udfordringer vores dimittender møder nu og i tiden der kommer.

 

Gå direkte til ansøgningssiden HER.