Flere menupunkter

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden gennem dine praktikperioder.

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af dels obligatoriske grundfag, en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Læs mere om de forskellige fag længere nede på siden.

 

Varighed - maskinmester, blå

Professionsbacheloruddannelse

At uddannelsen til maskinmester er en professionsbachelor betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen.

Med en uddannelse som professionsbachelor får du også mulighed at videreuddanne dig på et universitet.

Titel

Når du har gennemført uddannelsen som maskinmester har du ret til at bruge titlerne Maskinmester og Professionsbachelor i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift. På engelsk vil din titel være Bachelor in Technology Management and Marine Engineering (BTecMan & MarEng)

Uddannelsens længde

Længden af uddannelsen til maskinmester afhænger af den uddannelse, du kommer med. Har du en gymnasial uddannelse, skal du bruge 9 semestre (4½ år) på at blive maskinmester. Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse, tager det først 6 måneder på et adgangskursus og bagefter 6 semestre (3 år) på SIMAC at blive maskinmester. Hvis du både har en gymnasial og en erhvervsuddannelse tager det 6 semestre (3 år) at blive maskinmester på SIMAC.

Undervisningen

Den teoretiske del af uddannelsen inddrager og tager højde for din baggrund. Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af teori og praktiske øvelser i laboratorier samt simulatorer.

Uddannelsen er tilrettelagt med stigende kompleksitet grennem forløbet, hvor der stilles stadig støre krav mht. at udarbejde løsninger på stadig større problemstillinger.

Sidst i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed i tre måneder, hvor du får lov at afprøve de teorier og metoder, du har lært. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og netværk i erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til maskinmester med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til maskinmester.

Fag

På SIMAC uddanner vi både maskinmestre til de maritime brancher og til virksomheder i land. Vi har dygtige og dedikerede undervisere, som sørger for, at du tilegner dig den viden, samt de færdigheder og kompetencer, der kræves for at arbejde som maskinmester uanset dit valg af branche.

Maskinmesteruddannelsen bygger på naturvidenskabelige grundfag, og fag som er relateret til maskinteknik, elteknik, ledelse, Procesanalyse og automation. I fagoversigten kan du se et eksempel på, hvordan fagene er fordelt hen over studiet.

De sidste semestre i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som maskinmester:

 

Vil du ud at sejle som maskinmester, skal du vælge vores STCW valgfagslinje, Skibs- og Driftsledelse.
Her har du valgfagene:

Rederi

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik til søs, betyder det, at du gennemfører praktikperioderne i uddannelsen om bord på dit rederis skibe.

Søger du ind på uddannelsen anbefaler vi, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart.
Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt.
Her vil Danske Rederiers praktikkontor hjælpe dig med at finde en praktikplads til søs, når du er startet på studiet.

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik i land vil din praktik typisk foregå i en større virksomhed.

Læs mere her SÅDAN ANSØGER DU om dine muligheder.

Studieordning

Vil du læse mere om maskinmesteruddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordningen:

Studieordning Maskinmester – Version 5.40 af 28. januar 2019 – (1610+1348)

English version:

Course Regulations for Marine Engineer – Version 5.40 of 28 January 2019 – (1610+1348)