Flere menupunkter

 

 

 

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden gennem dine praktikperioder.

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af dels obligatoriske grundfag, en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Læs mere om de forskellige fag længere nede på siden.

Varighed - maskinmester, blå

Professionsbacheloruddannelse

At uddannelsen til maskinmester er en professionsbachelor betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen.

Med en uddannelse som professionsbachelor får du også mulighed at videreuddanne dig på et universitet.

Titel

Når du har gennemført uddannelsen som maskinmester har du ret til at bruge titlerne Maskinmester og Professionsbachelor i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift. På engelsk vil din titel være Bachelor of Technology Management and Marine Engineering.

Uddannelsens længde

Længden af uddannelsen til maskinmester afhænger af den uddannelse, du kommer med. Har du en gymnasial uddannelse, skal du bruge 9 semestre (4½ år) på at blive maskinmester. Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse tager det først 6 måneder på et adgangskursus på Svendborg Erhvervsskole og bagefter 6 semestre (3 år) på SIMAC at blive maskinmester. Hvis du både har en gymnasial og en erhvervsuddannelse tager det 6 semestre (3 år) at blive maskinmester på SIMAC.

Undervisningen

Den teoretiske del af uddannelsen er i starten klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier. De praktiske øvelser finder sted på SIMACs afdeling på A.P. Møllers vej.

Længere henne i din uddannelse bliver klasseundervisningen suppleret med gruppearbejde, hvor du arbejder sammen med dine studiekammerater om forskellige projekter, cases e.l.

Sidst i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed i tre måneder, hvor du får lov at afprøve de teorier og metoder, du har lært. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og netværk i erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til maskinmester med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til maskinmester.

Fag

På SIMAC uddanner vi både maskinmestre til de maritime brancher og til virksomheder i land. Vi har dygtige undervisere, som sørger for, at du kommer alt det nødvendige stof igennem, så du kan arbejde som maskinmester uanset dit valg af branche.

Maskinmesteruddannelsen bygger på naturvidenskabelige grundfag, og fag som er relateret til maskinteknik og el, ledelse samt sprog. I fagoversigten kan du se et eksempel på, hvordan fagene er fordelt hen over studiet.

De sidste semestre i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som maskinmester:

Vil du ud at sejle som maskinmester, skal du vælge vores valgfagslinje Skibs- og Driftsledelse. Her har du valgfagene:

Rederi

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik til søs, betyder det, at du gennemfører praktikperioderne i uddannelsen om bord på dit rederis skibe.

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik i land vil din praktik typisk foregå i en større virksomhed. Du kan sagtens bruge uddannelsen til søs senere hen. Det kræver blot, at du vælger søvalgfag i løbet af uddannelsen.

Læs mere her SÅDAN ANSØGER DU om dine muligheder.

Studieordning

Vil du læse mere om maskinmesteruddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordningen:

Studieordning Maskinmester – Version 5.40 af 28. januar 2019 – (1610+1348)

English version:

Course Regulations for Marine Engineer – Version 5.40 of 28 January 2019 – (1610+1348)