Flere menupunkter

IKON_Skibsfører - lille     Fakta om uddannelsen

Skibsføreruddannelsen indeholder både nautiske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs laboratorier og simulatorer, ligesom du igennem dine praktikperioder under uddannelsen har mulighed for at få afprøvet din teoretiske viden, samt samle erfaringer til dine skoleophold.

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af dels obligatoriske grundfag, dels en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Læs mere om de forskellige fag længere nede på siden.

Varighed - skibsfører, blåProfessionsbacheloruddannelse

På SIMAC er uddannelsen til skibsfører en professionsbachelor, der betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen. Fordelen ved at have en uddannelse som professionsbachelor gør, at det er muligt at videreuddanne dig på et universitet.

Titel

Når du har gennemført uddannelsen som skibsfører har du ret til at bruge titlerne Skibsfører og Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. På engelsk vil din titel være Bachelor of Maritime Transport and Ship Management.

Uddannelsens længde

Længden af uddannelsen til skibsfører afhænger af den uddannelse, du kommer med. Har du en gymnasial uddannelse, skal du bruge 8 semestre (3 år, 9 mdr.) på at blive skibsfører. Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse tager det først 6 måneder på et adgangskursus på Svendborg Erhvervsskole, såfremt du ikke har suppleret den med fire fag (se under adgangskrav og optagelse) og bagefter 8 semestre (3 år, 9 mdr.) på SIMAC at blive skibsfører.

Undervisningen

Den teoretiske del af uddannelsen er i starten klasseundervisning kombineret med undervisning i simulatorer og laboratorier. De praktiske øvelser finder sted på den SIMACs afdeling på A.P. Møllers vej.

Længere henne i din uddannelse bliver klasseundervisningen suppleret med gruppearbejde, hvor du arbejder sammen med dine studiekammerater om forskellige projekter, cases e.l.

I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer til dit næste skoleforløb. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og netværk i erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til skibsfører med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til skibsfører.

Fag

På SIMAC uddanner vi maritime ledere. Vi har dygtige undervisere, som sørger for, at du kommer alt det nødvendige stof igennem, så du kan arbejde som skibsfører uanset dit valg af branche.

Skibsføreruddannelsen bygger på nautiske grundfag, og fag som er relateret til ledelse, maskinlære, jura samt sprog.

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som skibsfører:

Rederi

Uddannelsen kræver, at du skal gennemføre praktikperioderne om bord på et skib.
Du kan starte på uddannelsen både med og uden en rederikontrakt.
Læs mere HER hvordan.

Studieordning

Vil du læse mere om skibsføreruddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordningen:

Studieordning Skibsfører – Version 5.30 af 20. august 2018 – (1611)

English version:
Course Regulations for Master Mariner – Version 5.30 of 20 August 2018 (1611)