Flere menupunkter

Juniorofficersuddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden gennem dine praktikperioder.

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af dels obligatoriske grundfag, en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

Varighed - junior + senior, blå

Uddannelsens længde

Uddannelsen til juniorofficer varer 4 år (8 semestre), når du har gymnasial baggrund. Alternativt kan du blive optaget, hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse, tager det først 6 måneder på et adgangskursus på Svendborg Erhvervsskole og bagefter 8 semestre (4 år) på SIMAC at blive juniorofficer.

Når du har bestået juniorofficersuddannelsen, kan du læse videre på seniorofficersuddannelsen til enten senior skibsfører, maskinchef eller skibschef.

Professionsbacheloruddannelse

At uddannelsen til juniorofficer er en professionsbachelor betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen. Fordelen ved at have en uddannelse som professionsbachelor gør, at det er muligt at videreuddanne dig på et universitet.

Titel

Når du har gennemført uddannelsen som juniorofficer, har du ret til at bruge titlerne Juniorofficer og Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. På engelsk vil din titel være Bachelor of Maritime Transport and Ship Management.

Undervisningen

Den teoretiske del af uddannelsen er i starten klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier. De praktiske øvelser finder sted på SIMACs afdeling på A.P. Møllers Vej.

Længere henne i din uddannelse bliver klasseundervisningen suppleret med gruppearbejde, hvor du arbejder sammen med dine studiekammerater om forskellige projekter, cases e.l.

I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer til dit næste skoleforløb. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. Udover at gøre dig endnu dygtigere giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og netværk i erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til juniorofficer med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til juniorofficer.

Fag

På SIMAC uddanner vi maritime ledere. Vi har dygtige undervisere, som sørger for, at du kommer alt det nødvendige stof igennem, så du kan arbejde som juniorofficer uanset dit valg af branche.
Juniorofficersuddannelsen bygger på nautiske og naturvidenskabelige grundfag, og fag som er relateret til ledelse, maskinlære, jura samt sprog.

På 5. og 6. semester i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som juniorofficer. PÅ SIMAC har vi ikke forudbestemte valgfagspakker – hos os kan du selv sammensætte dine valgfag så de passer præcis til dine interesser. Er du f.eks. interesseret i offshore, så sammensætter du dine fag i den retning -er du interesseret i at sejle, så sammensætter du dine fag i den retning. Vores studievejleder står altid klar til at hjælpe dig.

Rederi

Uddannelsen kræver, at du skal gennemføre praktikperioderne om bord på et skib.
Du kan starte på uddannelsen både med og uden en rederikontrakt.
Læs mere HER hvordan.

Studieordning

Vil du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordningen for Juniorofficerer og Seniorofficerer:

Studieordning Skibsofficer – Version 5.30 af 20. august 2018 – (1612)

English version:
Course Regulations for Ship Officer – Version of 5.30 of 20 August 2018 – (1612)