Flere menupunkter

Kære uddannelsessøgende

På SIMAC har vi stadig ledige pladser med start i august 2018 på følgende uddannelser:

Hvis du søger ind på skibsofficers- eller skibsføreruddannelsen, skal du have indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi. Rederiet sørger herefter for tilmelding hos SIMAC. Du skal blot huske at sende en kopi af dit eksamensbevis til SIMAC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg eller til mail@simac.dk  med en kort besked om, hvilken uddannelse du søger ind på.

Maskinmesteruddannelsen kan læses med og uden rederikontrakt.
Søger du ind på uddannelsen uden rederikontrakt, skal du udfylde dette ansøgningsskema og vedlægge relevante bilag.
Søger du ind på uddannelsen med rederikontrakt, skal du sende en kopi af dit eksamensbevis til SIMAC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg eller til mail@simac.dk med en kort besked om, at du søger ind på maskinmesteruddannelsen.

Adgangskursus kan du søge ind på ved at udfylde dette ansøgningsskema og sende det til mail@simac.dk.

Vi optager studerende helt frem til studiestart.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 72215500 eller mail@simac.dk

 

For ansøgning til studiestart i august 2019:

Sådan søger du ind på Maskinmester, Skibsofficers- og Skibsføreruddannelserne:

Du skal oprette din ansøgning på www.optagelse.dk og vælge en af uddannelserne:

Professionsbachelor, maskinmester
Professionsbachelor, skibsofficer
Professionsbachelor, skibsfører

Hvis du søger ind på Skibsofficers- eller Skibsføreruddannelsen,
skal du have indgået en uddannelsesaftale med et rederi, inden du opretter ansøgningen.
Uddannelsesaftalen skal vedhæftes som bilag til ansøgningen.

Maskinmesteruddannelsen kan læses med og uden rederikontrakt.

Ansøgningsfristen er 5. juli 2019 kl. 12.00.

Selvom du først er færdig med din gymnasiale uddannelse eller lignende til sommer,
kan du sagtens oprette din ansøgning allerede nu.

Du kan løbende, og indtil 5. juli kl. 12.00, opdatere din ansøgning på optagelse.dk med eksamensbeviser eller andet dokumentation, som du måske ikke har klar endnu.
Hvis du har et eller flere kurser, som måske kan give merit i uddannelsen, er det vigtigt,
at du også uploader disse kursusbeviser. Så vurderer SIMAC, om der er fag, du ikke behøver at deltage i. Det kan f.eks. være et førstehjælpskursus, brandkursus, §26 kursus o.l.

Eksamensbeviser uploades ofte automatisk til optagelse.dk af dit gymnasium eller lignende. Men det er dit ansvar at sikre, at det er uploaded. Ellers skal du selv sørge for at uploade en kopi inden ansøgningsfristen.

28 juli 2019 sender SIMAC svar på mail til alle ansøgere.

 

Maritimt Adgangskursus:

Udfyld ansøgningsskemaet her på hjemmesiden,
vedhæft de relevante bilag og send det til mail@simac.dk
eller med posten til:

SIMAC
Studieadministrationen
Graaesvej 27
5700 Svendborg

Ansøgningsfristen til Maritimt Adgangskursus er 26. juni 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at sende svar på ansøgninger til Maritimt Adgangskursus i slutningen af juni måned.