Flere menupunkter

Herunder ses en talmæssig præsentation af evalueringen af undervisningens kvalitet ved SIMAC.

Præsentationen er opdelt i de forskellige uddannelsestrin og -retninger. Undervisningsevalueringerne er gennemført for alle undervisningsforløb af mere end to ugers varighed. De studerende har fået tilsendt evalueringsskemaerne elektronisk og er anonyme. Svarprocenten varierede.

Resultaterne af undervisningsevalueringerne danner basis for underviserens refleksion og dialog med holdet og er endvidere en del af grundlaget for underviserens årlige medarbejderudviklingssamtale.

Denne offentliggørelse af gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen er en del af SIMACs samlede formidling, der også opfylder kravene i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lovbekendtgørelse nr. 771 af 10/6/2015).

Tilfredshedsundersøgelse 2016

Base: 3205 besvarelser
Bachelor Skibsfører: 800
Bachelor Maskinmester: 1918
Bachelor Skibsofficer: 278
Seniorofficer: 209

2016
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 35% 55% 9% 1%
Bachelor Maskinmester 35% 56% 8% 1%
Bachelor Skibsofficer 52% 40% 6% 2%
Seniorofficer 33% 58% 9% 0%
2016
Jeg er studieaktiv i timerne
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 34% 55% 10% 1%
Bachelor Maskinmester 47% 48% 5% 1%
Bachelor Skibsofficer 53% 37% 9% 1%
Seniorofficer 38% 56% 7% 0%
2016
Jeg trives i undervisningen
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 45% 46% 8% 1%
Bachelor Maskinmester 49% 44% 7% 0%
Bachelor Skibsofficer 60% 33% 6% 1%
Seniorofficer 54% 41% 4% 0%
2016
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 54% 37% 8% 1%
Bachelor Maskinmester 52% 38% 8% 2%
Bachelor Skibsofficer 71% 21% 4% 3%
Seniorofficer 54% 39% 7% 0%
2016
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 48% 38% 12% 3%
Bachelor Maskinmester 48% 40% 13% 3%
Bachelor Skibsofficer 63% 26% 8% 4%
Seniorofficer 53% 30% 15% 2%
2016
Vi arbejder med praktiske eksempler
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 50% 46% 4% 1%
Bachelor Maskinmester 45% 44% 10% 2%
Bachelor Skibsofficer 70% 28% 2% 0%
Seniorofficer 58% 38% 4% 0%
2016
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 40% 49% 9% 2%
Bachelor Maskinmester 38% 50% 10% 21%
Bachelor Skibsofficer 59% 32% 7% 3%
Seniorofficer 39% 49% 11% 0%
2016
Underviserne er engagerede i fagene
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 81% 16% 2% 1%
Bachelor Maskinmester 74% 22% 3% 1%
Bachelor Skibsofficer 83% 15% 1% 1%
Seniorofficer 80% 19% 1% 0%
2016
Underviserne er velforberedte
smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Bachelor Skibsfører 75% 32% 3% 1%
Bachelor Maskinmester 68% 26% 5% 1%
Bachelor Skibsofficer 79% 13% 5% 2%
Seniorofficer 70% 21% 9% 0%
2015 samlet smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 39% 52% 8% 1%
Jeg er studieaktiv i timerne 47% 47% 5% 1%
Jeg trives i undervisningen 52% 41% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 58% 34% 7% 1%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 36% 10% 3%
Vi arbejder med praktiske eksempler 55% 36% 7% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 45% 44% 8% 3%
Underviserne er engagerede i fagene 79% 18% 2% 1%
Underviserne er velforberedte 75% 21% 3% 1%
2014 samlet smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 43% 42% 11% 4%
Jeg er studieaktiv i timerne 60% 36% 4% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 54% 34% 9% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 31% 14% 4%
Vi arbejder med aktuel viden og materialer 60% 34% 6% 1%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 52% 36% 9% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 82% 14% 3% 1%
Underviserne er velforberedte 78% 17% 4% 1%

meget-tilfredsMeget tilfreds/Helt enig

tilfreds Tilfreds/Noget enig

utilfreds Utilfreds/Noget uenig

meget-utilfreds Meget utilfreds/Uenig