Flere menupunkter

Midler til studerendes og underviseres ophold i udlandet

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser har modtaget en uddeling på 350.000 kr. fra Den Danske Maritime Fond til underviseres undervisningsophold og studerendes studie – og praktikophold i udlandet. Midlerne kan søges af studerende og undervisere på de maritime professionsbacheloruddannelser.

Der søges løbende om bevilling, så hold dig ikke tilbage.

Ansøgning og afrapportering

Midlerne søges via et ansøgningsskema og sendes til Aarhus Maskinmesterskole der er fungerende sekretariat for Rektorkollegiet. Der kan søges om midlerne fire gange om året: 1. april, 1. juli, 1. oktober, 1. januar. Midlerne skal søges inden afrejse. Senest en måned efter endt udenlandsophold skal der udfyldes og sendes et afrapporteringsskema til Aarhus Maskinmesterskole.

Studerende læs mere her

Undervisere læs mere her