Flere menupunkter

Ansøgning for studerende

Midlerne til studie- eller praktikophold søges via et ansøgningsskema og sendes til Aarhus Maskinmesterskole. Der kan søges om midlerne fire gange om året: 1. april, 1. juli, 1. oktober, 1. januar. Midlerne skal søges inden afrejse. Med ansøgningsskemaet skal der vedlægges:

Ansøgningsskemaet for studerende kan findes her

Afrapportering

Senest en måned efter endt udlandsophold skal afrapporteringsskemaet udfyldes og sendes til Aarhus Maskinmesterskole.

Afrapporteringsskemaet for studerende kan findes her

Udlandsopholdets varighed

Et studie- eller praktikophold skal vare minimum to måneder.

Praktik til søs

Legatet kan ikke søges af studerende, som er i praktik på danskindregistrerede skibe, der sejler i udlandet.