Flere menupunkter

Sådan bliver du medlem af SIMACs Alumne-netværk

Du skal være dimitteret fra SIMAC.
Herunder også fra Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.

Det er gratis at være medlem.

Som medlem vil du blive inviteret til både fagforedrag og en årlig SIMAC-Alumne-aften med spisning og oplæg.
Du vil kunne se arrangementerne her samt på LinkedIn, hvorfra tilmelding vil foregå.

Sådan bliver du medlem

Meld dig ind i gruppen SIMACs Alumne-netværk på LinkedIn.
Dette fungerer ligeså som platform for social og faglig kommunikation mellem andre SIMAC dimittender samt mulighed for at udvide netværket yderligere.

Meld dig ind i Linkedin-gruppen her.