Flere menupunkter

Sådan bliver du medlem af SIMACs Alumne-netværk

Du skal være dimitteret fra SIMAC.
Herunder også fra Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.
Ansatte i SIMAC ligeså i gruppen.

Det er gratis at være medlem.

Som medlem vil du blive inviteret til både fagforedrag og en årlig SIMAC-Alumne-aften med spisning og oplæg.
Du vil kunne se arrangementerne her samt på LinkedIn, hvorfra tilmelding vil foregå.

Sådan bliver du medlem

Meld dig ind i gruppen SIMACs Alumne-netværk på LinkedIn.
Dette fungerer ligeså som platform for social og faglig kommunikation mellem andre SIMAC dimittender samt mulighed for at udvide netværket yderligere.

Meld dig ind i Linkedin-gruppen her.