Assessment kursus

SIMAC Training holder assessment for udenlandske navigatører og maskinmestre.
Vi holder løbende assessments over internettet og i Svendborg.
Tilmelding skal ske senest 72 timer (3 hverdage) før assessment skal afvikles.
Den nødvendige dokumentation skal være SIMAC i hænde senest 72 timer(3 hverdage) før starttidspunktet for assessment.

Nødvendig dokumentation er:

SIMAC forbeholder sig ret til at aflyse assessment, såfremt ovennævnte frist overskrides.

BEK nr. 783 af 12/06/2018

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200798

Yderligere information

Har du spørgsmål til assessment, er du velkommen til at kontakte SIMAC Trainings kursussekretariat.

Ved afmelding refunderes kursusbetalingen ikke

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 3600 DKK ex moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk