SRC

Der er ikke forudgående krav om bevis for at opnå adgang til eksamen. Alderskrav er minimum 15 år senest 3 måneder inden eksamensdatoen. Certifikat udstedes tidligst når kandidaten er fyldt 15 år.

Eksamen:

Kandidater kan tilmelde sig eksamen uden forudgående deltagelse i undervisning hos en kursusudbyder.

 

Eksamen vil være en skriftlig eksamination af 75 minutters varighed.  Den skriftlige eksamen vil bestå af 47 multiple choice spørgsmål. Det er tilladt at forlade eksamenslokalet inden de 75 minutter er gået. Det er ikke tilladt at returnere til eksamenslokalet.

NB: hvis du er ordblind, og skal bruge ekstra tid, skal vi vide det i god tid inden prøven.

Eksamen vil stille spørgsmål vedrørende:

 

Tilladte hjælpemidler til eksamen vil være: Tillæg udarbejdet af Skagen Skipperskole eller Tillæg udarbejdet af Weilbach.

 

For at bestå eksamen kræves:

Mindst 10 rigtige besvarelser ud af 12 spørgsmål vedrørende nød, il- og sikkerhedskommunikation via VHF (uden DSC)

Mindst 6 rigtige besvarelser ud af 7 spørgsmål vedrørende nød, il- og  sikkerhedskommunikation via VHF (med DSC)

Mindst 15 rigtige besvarelser ud af 20 spørgsmål vedrørende rutinemæssig kommunikation og GMDSS generel opbygning

Mindst 5 rigtige besvarelser ud af 8 spørgsmål vedrørende redningsmidler (EPRIB, SART & VHF SART) og brugen af NAVTEX.

Kursuskalender