Yachtskippereksamen Y3

Adgangskrav for at opnå adgang til eksamen skal kursisten forevise certifikat for at have bestået eksamen i duelighedsbevis. Beviset skal ligeledes medbringes til eksamen.

Kandidaten skal være myndig for, at få adgang til eksamen.

Kandidaten skal have gennemført øvelse i brug af redningsmidler, samt uddannelse i slukning af mindre brande.

Bedømmelse efter nye regler efter  30. juni 2018:

Den skriftlige del af eksamen bedømmes efter følgende principper:

Principfejl:

Almindelig fejl:

Bedømmelse af den skriftlige opgave:

2 principfejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET

1 principfejl og 6 almindelige fejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET

Mundtlig overhøring/operativt interview:

Mundtlig overhøring/operativt interview varer ca. 45 minutter. Overhøringen kan tage sit afsæt i en forudgående sejladsplanlægning som kandidaten selv har forestået. Hvis ikke der foreligger en sejladsplanlægning vil overhøringen tage sit afsæt i en forstilt sejlads mellem to havne.

Overhøringen skal afspejle de emner/områder der er nødvendige for, at kandidaten kan virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande og skal under alle omstændigheder indeholde følgende delemner med tilsvarende fordeling:

Navigation 30%

Vagttjeneste 25%

Meteorologi 15%

Varslingsdistrikter og hvordan der kan modtages vejrmeldinger for relevante varslingsdistrikter

 

Søret 15%

Sømandsskab

Det er vigtigt at understrege at både den skriftlige prøve og den mundtlige overhøring skal bestås med tilfredsstillende resultat for at eksamen er bestået samlet set.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
11 / 05-2019 1 dag 736,- DKK ex. moms
Tilmeld