Yachtskippereksamen Y3

Adgangskrav for at opnå adgang til eksamen skal kursisten forevise certifikat for at have bestået eksamen i duelighedsbevis. Beviset skal ligeledes medbringes til eksamen.

Kandidaten skal være myndig for, at få adgang til eksamen.

Kandidaten skal have gennemført øvelse i brug af redningsmidler, samt uddannelse i slukning af mindre brande.

Bedømmelse efter nye regler efter  30. juni 2018:

Den skriftlige del af eksamen bedømmes efter følgende principper:

Principfejl:

Almindelig fejl:

Bedømmelse af den skriftlige opgave:

2 principfejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET

1 principfejl og 6 almindelige fejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET

Mundtlig overhøring/operativt interview:

Mundtlig overhøring/operativt interview varer ca. 45 minutter. Overhøringen kan tage sit afsæt i en forudgående sejladsplanlægning som kandidaten selv har forestået. Hvis ikke der foreligger en sejladsplanlægning vil overhøringen tage sit afsæt i en forstilt sejlads mellem to havne.

Overhøringen skal afspejle de emner/områder der er nødvendige for, at kandidaten kan virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande og skal under alle omstændigheder indeholde følgende delemner med tilsvarende fordeling:

Navigation 30%

Vagttjeneste 25%

Meteorologi 15%

Varslingsdistrikter og hvordan der kan modtages vejrmeldinger for relevante varslingsdistrikter

 

Søret 15%

Sømandsskab

Det er vigtigt at understrege at både den skriftlige prøve og den mundtlige overhøring skal bestås med tilfredsstillende resultat for at eksamen er bestået samlet set.

Kursuskalender