CETOP 1 Power Hydraulics

Formål

På kurset Power Hydraulics – CETOP 1 får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren være i stand til at kunne opbygge hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende system beskrivelser.

Dette kursus kvalificerede deltageren til certificering på CETOP 1 niveau.

Målsætninger

Efter kurset kender kursisten de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Deltageren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning, samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge et simpelt hydraulisk system, samt indregulere dette. Kursisten forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation.

I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Målgrupper

Personale som har lidt eller ingen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer.

Læringsmetoder

Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

–        Grundlæggende principper for hydraulik

–        Opbygning af simple hydrauliske systemer

–        Simple komponenters funktion og virkemåde

–       Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer

–        Hydraulik væskers egenskaber

–        Renhedskrav til hydraulikvæsker

–        First line management

–        Procedurer for vedligehold.

Kursuslængde

Kurset har en længde af 3 kursus dage fra 08.30 – 17.15.

Eksamen

Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis.

Beklædning

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.

Andre bemærkninger

Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 1 Test. Det anbefales ikke at tage testen i umiddelbar forlængelse af kurset med mindre kursisten i forvejen har erfaring med rørarbejde til trykbærende anlæg. Såfremt dette ikke er tilfældet anbefales det kursisten at opnå erfaring med rørarbejde inden aflæggelse af CETOP 1 Test.

 

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 15750 DKK ex.moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk