CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators

Formål

På kurset Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.

 

Målsætninger

Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning, samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer, samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation.

I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

 

Målgrupper

Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.

 

Læringsmetoder

Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.

 

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

–        Grundlæggende principper for hydraulik.

–        Hydrauliksystemets komponenter.

–       Pumper.

–       Tanke og tilhørende udstyr.

–       Accumulatorer.

–       Actuatorer.

–        Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner.

 

Kursuslængde

Kurset har en længde af 3 kursus dage fra 08.30 – 17.15.

 

Eksamen 

Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators.

 

Beklædning

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.

 

Andre bemærkninger

Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1 certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids før deltagelse i certificeringstesten.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 15750 DKK ex.moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk