CETOP 2 Industrial Hydraulics, Valves & Fluids

Formål

På kurset Industrial Hydraulics Valves & Fluids får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.

Målsætninger

Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning, samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer, samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation.

I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Målgrupper

Personale som har gennemført Power hydraulics – CETOP 1 eller har tilsvarende færdigheder.

Læringsmetoder

Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

–        Grundlæggende principper for hydraulik.

–        Hydrauliksystemets komponenter.

–       Ventiltyper.

–       Hydraulik væsker.

–       Forurening og filtrering.

–        Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner.

Kursuslængde

Kurset har en længde af 3 kursus dage fra 0830 – 1715.

Eksamen 

Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids.

Beklædning

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.

Andre bemærkninger

Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test

 

 

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 15000 DKK ex.moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk