§5 - Krisestyring og menneskelig adfærd

Formål

På kurset §5 Krisestyring og menneskelig adfærd lærer kursisten om styring af krise- og nødsituationer til søs.

Målsætninger

Efter kurset vil kursisten have opnået kvalifikationer i forhold til at organisere nødprocedurer ombord, optimere brugen af ressourcer, kontrollere reaktioner og lede passagerer og andet personel under kriser samt etablere og opretholde en effektiv kommunikation i nødsituationer.

Målgrupper

Kurset henvender sig til skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der ifølge skibets sikkerhedsruller har  ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer.

Læringsmetoder

Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner, som efterprøves i praksis bl.a. gennem kommunikationsøvelser over radio.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §5 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld