§16 - Arbejdsmiljøkursus for medlemmer i sikkerhedsgruppen i handelsskibe

Formål

Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Målsætninger

Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan vedkommende, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.

Målgrupper

Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.

Adgangskrav

For at deltage i kurset, skal kursisten enten:

Er kursisten en del af servicebesætningen er det muligt at deltage i kurset, når vedkommende har gennemført en sikkerhedsuddannelse efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe og efterfølgende optjent en fartstid på tre måneder. 

Læringsmetoder

Kurset afholdes med udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der er fokus på deltagernes behov og daglige arbejdsdag, forståelse af den nye viden, erfaringsudveksling og holdningsbearbejdning. 

Undervisningen er en blanding af teori gennem præsentationer og film samt praktiske øvelser individuelt og i grupper, hvor deltagerne trænes i at anvende den teoretiske viden og udfordres på ”plejer-mentaliteten”.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens BEK nr. 846 af 25/06/2018

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201213

Kurset kan tages i sammenhæng med kurset i Dansk søfartslovgivning. Der spares en kursusdag, såfremt de to kurser tages samlet. Kursernes samlede varighed reduceres således fra i alt fem til fire dage.

På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale.

Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk ellers er det dansk

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 6185 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk
27 / 05-2019 3 dage 6185 DKK ex. moms
Tilmeld