§16 - Arbejdsmiljøkursus for medlemmer i sikkerhedsgruppen i handelsskibe

Formål

Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Målsætninger

Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan vedkommende, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.

Målgrupper

Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.

Andre bemærkninger

Kurset afholdes over 3 dage.
Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk ellers er det dansk. På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale.

Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens BEK nr. 846 af 25/06/2018

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201213

Kurset kan tages i sammenhæng med kurset i Dansk søfartslovgivning. Der spares en kursusdag, såfremt de to kurser tages samlet. Kursernes samlede varighed reduceres således fra i alt fem til fire dage.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 6185 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk
23 / 09-2019 3 dage 6185 DKK ex. moms
Tilmeld