§6 Passagersikkerhed og stabilitet

Formål

Gennem kurset “§6- Passagersikkerhed, lastssikkerhed og skrogintegritet” får kursisten viden om stabilitet i forhold til passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet.

Målsætninger

Kurset giver kursisten de færdigheder, som er i ovrensstemmelse med de pligter og det ansvar, vedkommende har om bord i forbindelse med beregninger af stabilitet, trim, kraftpåvirkninger og sikring af last, herunder farligt gods.

Målgrupper

Kurset henvender sig til seniorofficerer og andre, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe samt for losning, lastning eller sikring af lasten, eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe.

Læringsmetoder

Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner og arbejdes med praktiske øvelser.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurset opfylder uddannelseskravet i henhold til §6 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Med dokumentation for gennemført kursus kan danske rederier, der anvender skibe til passagersejlads, udstede kvalifikationsbevis efter oplæring i skibsspecifikke elementer.

Beviset er en forudsætning for tiltrædelse af tjeneste på passagerskibe og ro-ro-passagerskibe. I det omfang det er muligt, kan kursisten få opgaver i eget skibs trim- og stabilitetsbog. Dette forudsætter, at den sendes i elektronisk form til SIMAC Training senest en uge før kursets start.

Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 924,- DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk
07 / 10-2019 2 dage 924,- DKK ex. moms
Tilmeld
02 / 12-2019 2 dage 924,- DKK ex. moms
Tilmeld