Dansk søfartslovgivning - long distance

Formål

Kurset Dansk søfartslovgivning sikrer, at udenlandske seniorofficerer og skibsførere får det nødvendige kendskab til dansk lovgivning indenfor søfart i forhold til at kunne arbejde på danske skibe.

 Målsætninger

Efter kurset vil kursisten have det nødvendige kendskab til lovgivningen inden for dansk søfart for at kunne arbejde som seniorofficer og skibsfører i et dansk skib.

 Målgrupper

Kurset er målrettet personer med et udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag i stillinger som skibsfører, overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester.

 Adgangskrav

For at deltage i kurset, skal kursisten have en bekræftelse fra rederiet på en efterfølgende ansættelse.

 Læringsmetoder

Kurset er et internetbaseret langdistance-kursus. Alternativt kan større grupper af kursister undervises på en anden lokalitet efter nærmere aftale.

Indhold

Kurset gennemføres efter Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer ogSøfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske skibsførere og indeholder bl.a. følgende emner:

–   Act on Safety at Sea
–   Instruction of Seafarers when signing on ships
–   The Seamen’s Act
–   The Merchant Shipping Act
–   Manning of Ships Act

 

BEK nr. 783 af 12/06/2018

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200798

 Andre bemærkninger

E-learning: Pris kr. 7.875,00 ex. moms incl. test via SKYPE

 

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 7875 DKK ex.VAT
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk