Bridge Team Management (BTM) Refresher

Formål

Formålet med kurset “Bridge Team Management, Refresher” er at repetere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe.

Kurset skærper mandskabets opmærksomhed og mindsker derved antallet af fejl og følgerne af de fejl, der alligevel begås. Kurset er designet til at sænke antallet af hændelser og ulykker samt skibets dødtid ved at behandle potentielle menneskelige fejl samt vagtordninger og procedurer.

Målsætninger

Efter at have gennemført refresher kurset vil kursisten have genopfrisket sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift.

Kursisten vil derudover have opnået et grundlag til at anvende og udvikle broledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder.
Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse BTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed.

Målgrupper

Kurset henvender sig til broofficerer på alle skibstyper.

Adgangskrav

Kursisterne skal helst have papir på deres respektive positioner om bord, samt have bestået BTM kursus fra tidligere.

Kopi af evt. BTM-certifikat skal scannes til training@simac.dk senest 1 uge inden kursusstart.

Læringsmetoder

Kurset “Bridge Team Management, Refresher” gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-mission brosimulator. Simulatorerne på SIMAC er i stand til at simulere den samlede driftssituation på skibet. De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter kursisternes arbejdsmæssige erfaringer.

Hvert kursus består normalt af seks dæksofficerer fordelt på to teams med hver en skibsfører.

Indhold

Kurset indeholder repetition af følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.

Gennemføres kurset på tilfredsstillende vis, vil der blive udstedt et bevis for gennemførelse.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 4500 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk