Crew Team Management (CTM)

Formål

Formålet med kurset “Crew Team Management” er at introducere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe.

Kurset skærper mandskabets opmærksomhed og mindsker derved antallet af fejl og følgerne af eventuelle fejl, der alligevel begås. Kurset er designet til at mindske antallet af hændelser og ulykker samt skibets dødtid ved at behandle potentielle menneskelige fejl samt vagtordninger og procedurer.

Målsætninger

Efter at have gennemført dette kursus vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift.

Kursisten vil derudover have styrket sit grundlag til at anvende og udvikle mandskabsledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder.

Vedkommende vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse CTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed.

Målgrupper

Kurset henvender sig til officerer (bro- og motorrumsteams) om bord på alle typer skibe.

Adgangskrav

Kursisterne skal helst have papir på deres respektive positioner om bord.

Læringsmetoder

Kurset “Crew Team Management” gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-missions simulator, hvor mandskabet deltager i en række scenarier med varierende grad af kritikalitet. Simulatorerne på SIMAC er i stand til at simulere den samlede driftssituation på skibet.

De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationen af simulatorerne justeres i henhold til deltagernes serviceoplevelse.

Alt efter deltagernes erfaring kan øvelserne gennemføres på et af tre skibe udstyret med enten en mellemhastigheds flermotoret fremdrivningsmaskinsimulator, (en typisk færge), et skib med langsom hastighed Wärtsilä RTA fremdrivningsmaskineri (et typisk containerskib) eller et skib med lav hastighed MAN-B&W fremdrivningsmaskineri (en typisk stor tanker).

Hvert kursus består sædvanligvis af 6 dæksofficerer og 6 maskinmestre kombineret i to broteams med en skibsfører i hvert og to motorrumsteams med en maskinchef i hvert.

Indhold

Kurset indeholder følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 for navigatører samt A-III/1 og A-III/2 for maskinmestre i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.

Gennemføres kurset på tilfredsstillende vis, vil der blive udstedt et bevis for gennemførelse.

Kursuskalender

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk