Drift og Vagthold - Maskinanlæg

Formål

Formålet med kurset i “Drift og Vagthold – Maskinanlæg” er at uddanne deltageren til at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer, som specificeret i STCW Code.

Målsætninger

Efter kurset vil deltageren have forståelse for og kompetencer til at varetage hvervet som vagthavende maskinofficer, herunder have lært om forskellige sejladsscenarier, effektiv kommunikation og teamwork.

Målgrupper

Kurset henvender sig til nyuddannede maskinmestre og til maskinmestre, der har været borte fra søfartserhvervet i en periode, og som har brug for at blive opdateret om emnet drift og vagthold i maskinanlæg.

Læringsmetoder

Kurset er praksisorienteret. I små hold gennemfører deltagerne en række sejladsscenarier på simulatorerne, som efterfølgende analyseres i debriefing i forhold til øvelsens udfald og ”normal praksis”. 

Øvelserne foregår primært i SIMACs full-mission maskinrumssimulator. SIMAC har en række grafiske simulatorer, som kan benyttes i forbindelse med forberedelse til den næste øvelse i vores full mission maskinrumssimulator.

Indhold

Kurset indeholder følgende emner:

Andre bemærkninger

Kurset opfylder de krav, der er angivet i Vagtholdsbekendtgørelsen samt i STCW Code, kap. A-III/1 – Standard of competence, med hensyn til forsvarlig pasning af maskinvagten samt dertil hørende opgaver i forbindelse med pasning og betjening af hoved- og hjælpemaskiner

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk