ECDIS Type Specific TRANSAS

Formål

Kurset “Elektronisk diagram- og informationssystem – typespecifikt Transas NS4000” (ECDIS – Typespecifikt Transas) opfylder kravene og omfatter samtidigt yderligere emner vedrørende sikker ECDIS-drift.     

Målsætninger

Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten være i stand til at anvende ECDIS til planlægning og udførelse af sikker navigation af skibet, ruteplanlægning og overvågning, visning af navigationsdata, udførelse af opdateringer mv. 

Målgrupper

Dette kursus retter sig imod søofficerer og andre personer med ansvar inden for navigationsarbejde såsom lodser eller ledende medarbejdere i et rederi.   

Adgangskrav

Kursisten skal have gennemført et ECDIS generic-kursus eller på anden vis have erhvervet tilsvarende kvalifikationer, før det er muligt at deltage i “ECDIS – Type Specific Transas”.

Læringsmetoder

Kurset er ligeligt fordelt på teori og præsentationer for at skabe et fundament af viden og praktiske øvelser i simulatorer til det faktiske ECDIS-udstyr, så der opnås en bred forståelse.  

Indhold

ECDIS – Type Specific Transas omfatter følgende emner: 

Andre bemærkninger

Der udstedes bevis efter vellykket gennemførelse af kurset. Med dette bevis kan kursisten dokumentere specifik ECDIS-træning hos en godkendt uddannelsesinstitution.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 4000 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk