Engine Room Team Management (ERTM)

Formål

Formålet med kurset “Engine Room Team Management” er at introducere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe.

Kurset skærper kursistens opmærksomhed og mindsker derved antallet af fejl og følgerne af de fejl, der alligevel begås. Kurset er designet til at mindske antallet af hændelser og ulykker samt skibets dødtid ved at behandle potentielle menneskelige fejl samt vagtordninger og procedurer.

Målsætninger

Efter at have gennemført dette kursus vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift.

Kursisten vil derudover have styrket sit grundlag til at anvende og udvikle sine ledelsesevner under rutinemæssige opgaver samt under kritiske omstændigheder.
Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse ERTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed.

Målgrupper

Kurset retter sig mod maskinmestre ansat i shipping- eller offshore-virksomheder.

Adgangskrav

Kursisterne skal helst have papir på deres respektive positioner.

Læringsmetoder

Kurset “Engine Room Team Management” gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-missions simulator, hvor kursisterne agerer i en række scenarier med varierende grad af kritikalitet.

Alt efter kursisternes erfaring kan øvelserne gennemføres på en medium speed flermotoret maskinsimulator eller en slow speed MAN-B&W maskinsimulator.

De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter deltagernes tjenstlige erfaringer.
Hvert kursus består normalt af 6 maskinmestre fordelt på to teams med hver en maskinchef.

Indhold

Kurset indeholder følgende emner:

Andre bemærkninger

Fornuftig påklædning/skiftetøj og fodtøj er nødvendigt, da der trænes i en varm og støjfyldt simulator med stejle trapper.

Kurset overholder standarderne i A-III/1 og A-III/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.

Gennemføres kurset på tilfredsstillende vis, vil der blive udstedt et bevis for gennemførelse.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 11550 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk