Olie-lækage-detektion (DASPOS, LAS-10)

Formål

Formålet med kurset ’Olie-lækage-detektion med udgangspunkt i DASPOS Leakage Alarm System, LAS-10’ er at give kursisten en bred introduktion til diverse problematikker omkring olielækager i maskinrum, herunder; forekomst, beskaffenhed, brandfare og detektionsprincipper. Ligeledes vil der blive redegjort for drift, vedligeholdelse og test af DASPOS Leakage Alarm System, LAS-10.

Målsætning

Efter endt kursus har kursisten opnået en grundlæggende viden om olielækager i maskinrum og farerne herved, samt om udvalgte teknologier til detektion heraf.
Ydermere vil kursisten være i stand til egenhændigt at betjene, vedligeholde og teste et DASPOS Leakage Alarm System, LAS-10.

Målgrupper

Kurset ’Olie-lækage-detektion med udgangspunkt i DASPOS Leakage Alarm System, LAS-10’ henvender sig til maskinmestre og vagtgående maskinpersonel, samt både sejlende og landbaserede ledere, ingeniører og operationelt personel involveret i maritim sikkerhed, brandforebyggelse og -bekæmpelse.

Adgangskrav

Ingen særlige forudsætninger, men se: ’Målgrupper’.

Læringsmetode

Kurset vil tage udgangspunkt i en præsentation af generel teori og forskningsresultater, samt instruktørens egne cases og erfaringer. Ligeledes vil kurset indeholde praktiske øvelser og scenarier i SIMACs maskinrumsimulator.

Indhold

Andre bemærkninger

Såfremt kurset udføres med tilfredsstillende resultat, udstedes der kursusbevis for niveauet: ’USER certification’.

Kursuskalender