Farligt Gods + Østersø-aftalen

Farligt gods kurset har en progressiv 3 modulopbygning, der muliggør indstigning efter baggrund og uddannelsesønske.

Formål

Gennem farligt gods kurset får kursisten viden om transport af farligt gods til søs.

Målsætninger

Modul 1: Modulet giver kursisten viden jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods.

Modul 2: Modulet giver kursisten de færdigheder og kompetencer jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods.

Modul 3: Modulet giver kursisten viden, færdigheder og kompetencer jf. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet (Østersøaftalen) til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift. Kursisten opnår certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4.

Målgruppe

Modul 1: 4 lektioner: Skibsassistenter og officerer, som ønsker en indlæring i håndtering af farligt gods jf. IMDG-koden.

Modul 2: 4 lektioner: Skibsassistenter og officerer, som ønsker at genopfriske deres færdigheder og kompetencer ifm. håndtering af farligt gods ved praktiske øvelser jf. IMDG-koden.

Modul 3: 4 lektioner: Skibsassistenter og officerer, som ønsker at opnå certificering jf. Østersøaftalen for, at opnå kompetencer i håndtering af farligt gods om bord på ro-ro skibe jf. IMDG-, ADR- og RID-koderne.

Adgangskrav

Alle modulerne er åbne for alle. Man kan således vælge det modul, der svarer til ens baggrund og ens uddannelsesønske.

For at opnå certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4 efter modul 3 er det en forudsætning, at kursisten har viden om og færdigheder i at anvende IMDG koden, hvilket kan erhverves gennem hhv. modul 1 og 2.

Læringsmetoder

Modul 1 og 3 vil indeholde varierende undervisningsmetode med bl.a. teoretisk gennemgang af stoffet understøttet af praktiske øvelser samt selvstændigt arbejde.

Modul 2 er praktiske øvelser med opslag i koden

Indhold

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Andre bemærkninger

Medbring tablet, PC eller lignende.

Man skal kunne beherske engelsk på brugerniveau, da materialet er på engelsk. Selve kurset afholdes på dansk. På engelsk efter forespørgsel.

Kurset varer 1½ dag, hvor modul 1 afvikles om eftermiddagen dag 1, modul 2 formiddag dag 2 og modul 3 eftermiddag dag 2.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 2.520 DKK ex. moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk
24 / 10-2019 1½ dag 2.520 DKK ex. moms
Tilmeld