Projekter i maritime organisationer

Uddannelsen udbydes sammen med Fyns Maritime Klynge.

Forudsætninger:

Praktisk erfaring med projekter i maritime organisationer.

Formål og sigte:

Indhold:

Målbeskrivelse:

Ved kursets afslutning har kursisten:

Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

 

Kursusform:

Kurset består af teoretiske og praktiske oplæg, dialogbaseret øvelser og arbejde i grupper. Oplæg er som udgangspunkt på dansk, men enkelte oplæg kan være på engelsk

Kursistens vejledende totale arbejdsindsats er 135 timer fordelt på følgende timer:

Forberedelse til kursus: ca. 70 timer Konfrontationstimer: ca. 30 timer

Forberedelse af refleksions-opgave: ca. 35 timer

 

Undervisere:

Thomas Gulløv Longhi er ansat som uddannelsesleder og kursusleder på SIMAC. Thomas har undervist i projektledelse i mere end 15 år og har en stor erfaring med såvel ledelse som projektledelse. Dette gælder udvikling og undervisning på alle niveauer af projektledelse fra grundlæggende kurser til kurser på bachelor, kandidat og masterniveau. Thomas har ligeledes stor erfaring i at arbejde med praktisk projektledelse i både offentlige og private organisationer. Thomas er uddannet Cand.merc. i International Management og har en ph.d. i erhvervsøkonomi.

Thomas Holm Nordfeldt Rasmussen er ansat som lektor i specialiseringsteamet på SIMAC, og har undervist i nautiske fag og management fag på SIMAC i mere end 20 år. Endvidere har Thomas stor erfaring med afvikling af kurser og workshops i Innovation & Entreprenørskab. Han er uddannet Skibsfører og Navigationslærer – og har en MBA i Shipping & Logistik fra CBS.

Kasper Hemmingsen er ansat som adjunkt i grundteoriteamet på SIMAC. Kasper er uddannet dual skibsofficer fra SIMAC og besidder dermed kompetencer på den nautiske såvel som den tekniske side. Kasper har siden 2015 været ansat på SIMAC, hvor han primært underviser på maskinmesteruddannelsen inden for termiske maskiner og anlæg. Kasper er endvidere i gang med at læse en Master i projekt- og innovationsledelse på SDU.

 

Evaluering:

Kursisten afleverer en refleksionsopgave 14 dage efter afslutning af kurset, der bedømmes (assessed) (B/IB). Refleksionsopgaven kan udarbejdes på dansk/engelsk.

Omfang: max. 10 sider (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum)

Indlevering: Opgaven fremsendes til training@simac.dk

Betingelse for bedømmelse:

Opnåelse af bedømmelsen (B):

Gives for en refleksions-opgave, der demonstrerer at:

Kursisten demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagets kompetencemål i målbeskrivelsen. Ved bedømmelsen (B) udstedes et bevis for deltagelse og beståelse af kurset. Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret refleksions-opgave.

 

Litteratur til kurset:

Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles kursisten i forbindelse med tilmelding.

Andersen, E.S. & Eskerod, P. (2017) Projektsucces – Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Udvalgte artikler og notater

 

Kursustidspunkt:

Modul 1:            Forår 2020 (internatophold)

Modul 2:            Forår 2020 (internatophold)

Modul 3:           Forår 2020

 

Priser & tilmelding: kontakt Lea Apollo, ShareFifty5.dk 

 

 

 

 

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel DKK 9995,- ex moms for medlemmer af FMK. DKK 14955,- ex moms for øvrige deltagere. Prisen er Inkl. 2 internatophold
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk