Bridge Resource Management & Emergency Training (BRM/ET) - Lodser genopfriskning

Kursets formål er:

At træne lodsen i en korrekt udveksling af informationer mellem lods og skibsfører inden lodsningen påbegyndes og under lodsningen, herunder:

At give lodsen viden om og forståelse af:

Kurset omfatter følgende emner:

Kommunikation

Briefing:

Menneskets fysiske og psykiske begrænsninger og styrker, herunder:

Forholdet mellem besætning og lods:

Simulatortræning i Full mission simulator, herunder planlægning, briefing, kommunikation og samarbejde træning af nød- og krisestyring ved hjælp af simulatorøvelser, herunder:

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. Bek. Nr. 1077 af 21/11/2012 § 7, stk. 3.

Der udstedes ved bestået prøve skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A. 960(23), afsnit 5.3, 5.4 og 5.5.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel 6800 DKK ex.moms
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk