Bridge Resource Management & Emergency Training (BRM/ET) - Lodser genopfriskning

Kursets formål er:

At træne lodsen i en korrekt udveksling af informationer mellem lods og skibsfører inden lodsningen påbegyndes og under lodsningen, herunder:

At give lodsen viden om og forståelse af:

Kurset omfatter følgende emner:

Kommunikation

Briefing:

Menneskets fysiske og psykiske begrænsninger og styrker, herunder:

Forholdet mellem besætning og lods:

Simulatortræning i Full mission simulator, herunder planlægning, briefing, kommunikation og samarbejde træning af nød- og krisestyring ved hjælp af simulatorøvelser, herunder:

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. Bek. Nr. 1077 af 21/11/2012 § 7, stk. 3.

Der udstedes ved bestået prøve skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A. 960(23), afsnit 5.3, 5.4 og 5.5.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Kursuskalender