Lodsjura for danske lodser

Formål

Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kuristen får derudeover indsigt i de erstatnings- og straffesretlige sanktioner overfor en lods forpligtelser.

Målsætninger

Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.

Målgrupper

Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.

Læringsmetoder

Der gives timelektioner indenfor relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder.

Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.

Indhold

Kurset omfatter følgende emner:

Øvrige bemærkninger

Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

Kursuskalender

Dato Varighed Pris Tilmeld
Forespørgsel
Forespørgsel
  • SIMAC Training
  • Graaesvej 27
  • 5700 Svendborg
  • Mail: training@simac.dk