SH Lodser - Genopfriskning

Kursets formål er:

At træne lodsen i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af lodsning i et relevant sejladsområde, samt give lodsen kendskab til og forståelse for, hvordan et POD fremdrivningssystem virker.

Kurset omfatter følgende emner:

Teoretisk gennemgang af:

Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder:

Gennemførelse

Ovenstående sejladsøvelser og skibsmanøvreringsteknikker skal foretages i et for lodsen relevant lodsningsområde.

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert femte år, jf. § 7, stk. 3.

Der udstedes ved kursets afslutning skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.6.

Kursuskalender