Flere menupunkter

Læringsbarometer
Måling af de videregående uddannelser

Data for Læringsbarometeret er nu kommet ind. Resultaterne for Læringsbarometeret kan du se her.

Vind en BOWLINGTUR for dig og dit semester!

SIMAC udloddede en bowlingtur eller en valgfri aktivitet til 275 kr. pr. studerende til det semester
med den højeste svarprocent af Læringsbarometeret!
I 2018 vandt Bachelor skibsfører-studerende på 7 semester.
TILLYKKE-TILLYKKE-TILLYKKE

Alle vores uddannelser deltager.

 

Hvad er Læringsbarometeret?

Læringsbarometeret spørger de studerende om, hvordan de oplever studiet:
Uddannelses- og Forskningsministeriet spørger omkring 100.000 studerende på alle de videregående uddannelsesinstitutioner herunder SIMAC om, hvordan de oplever deres uddannelse.

Læringsbarometeret spørger ind til tre ting:

 1. Hvilken tilgang man har til sin uddannelse (læringstilgang).
  Studerende bliver spurgt om dette, fordi forskningen har vist, at studerende lærer mere, hvis man selv tager ansvar og planlægger sit studie.
 2. Hvordan man oplever sin uddannelse (lærings- og studiemiljø).
  Det bliver de studerende spurgt om, fordi forskningen har vist, at man lærer bedre, hvis eksempelvis undervisningen er motiverende, man får brugbar feedback, man snakker stoffet igennem med sine medstuderende, eller hvis underviserne er engagerede.
 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet sender, som en del af Læringsbarometeret en række spørgsmål, som skal bruges til vejledningsportalen Uddannelseszoom. 
  Der vil blive udsendt Læringsbarometer-undersøgelser hvert lige år.

Hvor bruges svarene fra spørgeskemaet?

 1. Svarene bruges til at gøre uddannelserne og studiemiljøet på SIMAC endnu bedre. Med konkret viden fra vores studerende kan SIMAC udvikle uddannelserne yderligere.
  De elementer, der går godt, kan gives videre til andre studier, så uddannelserne kan lære af hinanden.
 2. Igennem uddannelseszoom vil kommende studerende kunne lære mere om SIMACs uddannelser og træffe et mere oplyst uddannelsesvalg.
 3. Undersøgelsen får på sigt betydning for SIMACs økonomi. Barometeret vil blive brugt i forbindelse med et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Har du spørgsmål kan de rettes til evaluering@simac.dk
eller kvalitetskoordinator Simon Damkjær Olesen på sdo@simac.dk.

 

Du kan læse mere om undersøgelsen og læringsbarometeret her:

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer