Flere menupunkter

Læringsbarometer 2018
Måling af de videregående uddannelser 2018

 

Hvad er Læringsbarometeret?

Læringsbarometeret spørger dig om, hvordan du oplever dit studie:
Fra uge 43 og en måned frem spørger Uddannelses- og Forskningsministeriet omkring 100.000 studerende på alle de videregående uddannelsesinstitutioner herunder SIMAC om, hvordan de oplever deres uddannelse.

Spørgeskemaet til Læringsbarometeret er blevet sendt til din e-boks og du vil ligeså modtage en mail på din studiemail.

Med Læringsbarometeret bliver du spurgt ind til tre ting:

  1. Hvilken tilgang har du til din uddannelse (læringstilgang).
    Det bliver du spurgt om, fordi forskningen har vist, at du som studerende lærer mere, hvis du selv tager ansvar og planlægger dit studie.
  2. Hvordan oplever du din uddannelse (lærings- og studiemiljø).
    Det bliver du spurgt om, fordi forskningen har vist, at du lærer bedre, hvis eksempelvis undervisningen er motiverende, du får brugbar feedback, du snakker stoffet igennem med dine medstuderende, eller hvis dine undervisere er engagerede.
  3. Uddannelses- og Forskningsministeriet sender som en del af Læringsbarometeret en række spørgsmål, som skal bruges til vejledningsportalen Uddannelseszoom, og som er en gentagelse af en tilsvarende undersøgelse fra 2016.

Hvorfor skal du svare på spørgeskemaet?

Du skal besvare spørgeskemaet af tre årsager:

  1. Svarene skal bruges til at gøre uddannelserne og studiemiljøet på SIMAC endnu bedre. Med konkret viden fra dig kan SIMAC udvikle vores uddannelser yderligere. De elementer, der går godt, kan gives videre til andre studier, så uddannelserne kan lære af hinanden.
  2. Igennem uddannelseszoom vil kommende studerende kunne lære mere om SIMACs uddannelser og træffe et mere oplyst uddannelsesvalg.
  3. Undersøgelsen får på sigt betydning for SIMACs økonomi. Barometeret vil blive brugt i forbindelse med et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Det er derfor vigtigt, at du og dine medstuderende besvarer spørgeskemaet.
Det tager ca. 15 minutter at besvare, og vi håber meget, at du vil hjælpe os.

 

Vind en BOWLINGTUR for dig og dit semester!

SIMAC udlodder en bowlingtur eller en valgfri aktivitet til 275 kr. pr. studerende til det semester
med den højeste svarprocent af læringsbarometeret!
F.eks. BM6 eller BS4.

Alle vores uddannelser deltager.

Semesteret med den højeste svarprocent vil blive annonceret når SIMAC modtager det endelige datatræk fra ministeriet
– forventeligt i december.

Bemærk, at SE-uddannelsen tæller som et semester.
BJ-uddannelsen tæller som to semestre.
(BJ1, BJ2, BJ3 og BJ4 som et semester og BJ5, BJ6, BJ7 og BJ8 som et semester).
Såfremt flere semestre opnår den samme svarprocent trækker, vi lod om en vinder.

Har du spørgsmål kan de rettes til evaluering@simac.dk
eller kvalitetskoordinator Simon Damkjær Olesen på sdo@simac.dk.

 

Du kan læse mere om undersøgelsen og læringsbarometeret her:

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer