Det Blå Danmark har gennem årtier hentet væsentlige indtægter og viden hjem til Danmark, og bidraget til vækst i mange egne af Danmark. En succes skabt takket være et internationalt udsyn, global frihandel og sikre verdenshave.

I vækstteamet har vi en klar ambition om, at vi ikke blot skal fremme væksten i de maritime erhverv, men også sikre Det Blå Danmarks langsigtede udvikling og løbende omstilling. Danmark skal også i fremtiden være stedet, som verden retter øjnene mod for at finde inspiration, og som er med til at sætte kursen for den globale maritime udvikling. Udover altid at sikre konkurrencedygtige rammevilkår, skal det politiske Danmark arbejde for global frihandel og sikre verdenshave, så vi kan udnytte mulighederne og udvide det maritime økosystem og bl.a. ved hjælp af markedsføring sikre, at maritim kommerciel innovation så vidt muligt forankres i Danmark.

Læs hele rapporten her