Et kommuneplantillæg for Nordre Kaj, hvor det nye SIMAC skal bygges, er nu i høring. Kommunen inviterer også til borgermøde om planerne.

Svendborg: Hvor meget af grunden må bebygges? Hvor mange etager må byggeriet komme op i, og hvor højt må det være?

Nu begynder planlægningen af det nye SIMAC og med det også perioden, hvor man som borger kan give sine meninger om det til kende.

I første omgang er det en ændring af kommuneplanen, der er i høring frem til 6. december. Et tillæg til kommuneplanen er nødvendig, fordi byggeriet af skolen kræver, at man ændrer, hvad området må bruges til, så det fremover kan bruges til uddannelsesformål og blandet boliger og erhverv.

Kommuneplantillægget omfatter også netop bebyggelsesprocenten og byggeriets højde. Herefter bliver der udarbejdet en lokalplan og et konkret byggeprojekt på baggrund af den arkitektkonkurrence, der bliver udpeget en vinder af til februar 2019.

Ønsker man at gøre indsigelser mod kommuneplantillægget, skal det ske inden 6. december. Inden da, mandag 26. november, holder kommunen et borgermøde om ændringerne i kommuneplanen. Det sker klokken 17 hos SIMAC på Graaesvej i Svendborg.

Indtil da kan man læse mere om planlægningen på kommunens hjemmeside.

Find originalartikel her.