Det ny SIMAC er det nye, maritime uddannelsescenter midt på Svendborg Havn, på Nordre Kaj. I dag
bliver de fire hold, der er udvalgt til at deltage i den indbudte arkitektkonkurrence offentliggjort. Med
forventet indvielse i 2022 af en ny, samlet campus får SIMAC rammer i verdensklasse. Ambitionen
er at uddanne fremtidens skibsofficerer, der skal være med til at fastholde Danmarks internationale
førerposition inden for de maritime erhverv.

De fire hold er:
• CoBE ApS; med Learningspaces v/ Winie Ricken som konsulent
• C.F. Møller A/S; med EFFEKt ApS som underrådgiver
• tegnestuen Vandkunsten A/S; med Rolvung og Brøndsted Arkitekter ApS og BoGL ApS landskabsarkitekter som underrådgivere
• PLH Arkitekter A/S; med Praksis Arkitekter og Arkitekt Kirstine Jensens tegnestue som underrådgivere.

Arkitektkonkurrencen bliver afholdt af SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter), der er stiftet med henblik på at eje, udvikle og bygge Det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC.

Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, SMUC Fonden, siger:
“Jeg er glad for at kunne meddele, at vi har modtaget 30 meget kvalificerede ansøgninger om prækvalifikation til den indbudte arkitektkonkurrence om Det ny SIMAC. Det høje niveau blandt ansøgerne vidner om, hvor spændende en opgave vi har med at gø re. og med de fire valgte hold føler vi os overbeviste om, at vi vil få meget kvalificerede bud på første del af konkurrencen: en helhedsplan for konkurrenceområdet på Nordre Kaj i Svendborg.”

Det ny SIMAC er muliggjort takket være en donation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. SMUC Fonden arbejder for at rejse yderligere finansiering via en række maritime fonde, der også anerkender nødvendigheden af stærke og fremtidssikrede maritime uddannelser. Restbeløbet bliver finansieret ved realkreditlån. Det samlede projekt har et finansieringsbehov på 310 millioner kroner.
Efter en åben prækvalifikation er fire hold indbudt til første runde af konkurrencen, der bliver afholdt som en anonym arkitektkonkurrence. Her er fokus på at udarbejde en helhedsplan for Nordre Kaj i Svendborg, som omfatter en maritim uddannelsesinstitution, en maritim erhvervspark og et område for blandet bolig og erhverv. I anden fase af konkurrencen bliver højst to hold udpeget til at udarbejde et egentligt skitseforslag for Det ny SIMAC. Konkurrencen forventes afsluttet februar 2019, hvor vinderprojektet kan blive præsenteret. Forventet indflytning 2022.

Kontakt
Bestyrelsesformand Frederik Ejlers
Tlf: +45 4068 4101
Mail: fe@gottliebpaludan.com

Læs mere om konkurrencen og download konkurrenceprogrammet på:
www.smuc.dk

Læs mere om Svendborg Kommunes planer for haven på:
www.fremtidenshavn.dk

Link til download af pressefotos:
www.smuc.dk

SMUC Fonden
Graaesvej 27
5700 Svendborg
CVR-nummer: 38439375