SIMAC har d. 15. april 2015 indsendt selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Rapport samt bilag kan læses her