Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde

Livet som sømand har traditionelt kun været for mænd i mange tusind år. Kvinderne har ikke haft den mindste del i erhvervet som man ellers kender fra landbrug og andre brancher hvor kvinderne traditionelt har hjulpet til. Den dag i dag bliver det i andre dele af verden stadig betragtet som et erhverv forbeholdt for mænd. De første kvinder der blev ansat i den danske handelsflåde var primært stewardesser, kokke og telegrafister, og siden 1950’erne har der været kvinder i den danske handelsflåde, i stillinger som officerer på dæk og i maskinen.

Projektet omhandler en kortlægning af omfanget af seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde, og hvilke typer chikane der opleves. Derudover undersøger vi hvordan denne chikane håndteres af kvinderne samt hvilke erfaringer fra sammenlignelige erhverv der kan bruges til at kvalificere en indsats på området. Rapporten henvender sig til Rederier, HR og Crew afdelinger samt skibsledelsen om bord på skibe i den danske handelsflåde. Derudover henvender den sig til organisationer der beskæftiger sig med arbejdsmiljø til søs, som Søfartens Arbejdsmiljøråd og fagforeninger der organiserer søfolk. Til sidst henvender denne rapport sig til maritime undervisningsinstitutioner.

For yderligere information kontakt Lisbeth Skræ på mail: lis@simac.dk eller tlf.: 72215697

Læs rapporten her:

Seksuel krænkelse mod kvinder i den danske handelsflåde