6. december 2016 fra kl.1600 – 1800

Mødet tager udgangspunkt i projektet Performance and Monitoring, som er et delprojekt under samfundspartnerskabet Blue INNOship. Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond samt Innovationsfonden. Det er et samarbejde på tværs af kompetencer med udgangspunkt i praksis. Det handler om, at skabe et optimeringsværktøj til den del af skibsfarten, som i dag ikke passer ind i den klassiske optimeringstankegang, vi kender fra langfart og som falder uden for reguleringen. Det drejer sig om arbejdsskibe herunder Supply og vindmølleopsætningsskibe samt færger. Arbejdsmetoder og den grundlæggende tankegang viser sig, at være interessant også for den konventionelle skibsdrift.

1600 – 1605    Velkomst og sikkerhedsorientering.

1605 – 1620    Lektor Marie Lützen fra Institut for Teknologi og Innovation, SDU

Præsentation af Blue INNOship partnerskabet samt introduktion til delprojektet Performance and Monitoring

1620 – 1640     Postdoc Lars Lindegaard Mikkelsen fra Institut for Teknologi og Innovation, SDU

Præsentation af et framework til systemtematisk modellering og implementering af et multi-objective system til driftsoptimering af skibe. Fokus for dette projekt er, at der i realtid tages højde for sikkerhedskrav, operationelle krav, best practice osv. Der rundes af med en kort gennemgang af hvilke data der logges og hvordan.  

1640 – 1700     Postdoc Hanna Barbara Rasmussen fra Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU

Det menneskelige aspekt vægtes højt i rederierne, dette er vigtig at medtage for at et optimeringssystem bliver virkningsfuldt. Men hvordan kortlægger man og hvordan dokumenteres situationel awareness.

1700 – 1710    Strække ben pause

1710 – 1730    Lektor Signe Jensen fra SIMAC

I projektet indgår SIMAC simulator som et skib, hvilket gør det muligt at af prøve ideer, før det lægges ud på skibet. Der fortælles om erfaringer fra simulatorforsøg, og hvilke påvirkninger det har haft, både på projekt og på tilrettelæggelse af undervisning.

1730 – 1745    Seniorstuderende Michael Jacobsen og Kristian Hartmann Bruhn fra SIMAC

I foråret skrev de to dualofficerstuderende Bachelor projekt om mulighed for at benytte batteridrit som energi kilde på Sea Challenger, når skibet ikke flyder frit. Projektet var baseret på data fra det beskrevne projekt og indgår som et spinoff til projektet. De fortæller om hvordan det er at samarbejde med og være en del af et større projekt.

1745 – 1800     Afrunding og kort præsentation af BLUE CLUE herunder hvad der fremadrettet ligger af projekt arbejder på SIMAC.