Flere menupunkter

Igennem de senere år, har det været en stadig udfordring for rederier og skibe, at få indarbejdet en god sikkerhedskultur om bord i skibene. Især blandt nyuddannede søfolk har der vist sig behov for, at øge forståelsen for en god og sikker kultur, når det handler om arbejdsmiljø.

Ønsket om et forbedret arbejdsmiljø kommer fra mange sider, og ønsket er tillige, at øge både den faglige indsigt og den mentale opfattelse af, hvad er et “godt og sundt arbejdsmiljø”

Blandt flere af rederierne er der også en generel opfattelse af, at jo tidligere der sættes ind i træning omkring risikovurdering og “safety awareness” jo bedre. Lidt populært kan det siges som “jo tidligere i uddannelsen jo bedre”. Derfor har uddannelsesinstitutionerne en meget vigtig rolle, når de unge skal uddannes til et job til søs, også når det handler om arbejdsmiljøet om bord.

I forsøget på, at møde de stadig stigende krav til de søfarende prioriterer SIMAC arbejdsmiljø. Det skal forstås på den måde, at det mere skal ses som en livsstil, en måde hvorpå der på SIMAC arbejdes med et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i alle aspekter af hverdagen.

Embody Safety er kun en af måderne hvorpå der arbejdes på at forbedre arbejdsmiljøet, så det også mærkes i resten af “Det Blå Danmark” og alle de øvrige arbejdspladser, hvor du møder tidligere studerende fra SIMAC. At forbedre arbejdsmiljøet kræver en holistisk tilgang til indsatsen, så der sættes ind flere steder herunder også i undervisningen.

Jeg vil ønske dig velkommen på siderne omkring Embody Safety. Surf endelig gerne rundt, og har du lyst til, at dele erfaringer eller kommentere på det du læser på siderne, vil jeg håbe, at du sender en hilsen om det til embodysafety@simac.dk

Stay Safe 🙂

Dorte Olbæk