Flere menupunkter

Embody Safety var oprindeligt et projekt, støttet af “Den Danske Maritime Fond” og blev startet tilbage i 2010. Indledningsvis var projektet et samarbejde mellem A.P. Møller-Mærsk (Danmark), Amet University (Indien), Shanghai Maritime University (Kina), Philipphine Merchant Marine Academy (Filippinerne), Green-Jacobsen A/S (Danmark) and Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) (Danmark).

Den oprindelige projektbeskrivelse angav at projektet havde til formål at støtte og bistå de deltagende maritime uddannelsesinstitutioner med viden og redskaber til, at institutionerne kunne øge safety awareness blandt de studerende. Når det kommer til arbejdsmiljø er det relevant, at begynde uddannelse så tidligt som muligt, og ved at øge indsigten og den faglige viden på et tidligt tidspunkt i uddannelsen er håbet, at de unge søfolk har en sund og god holdning når de dimitterer. De unge søfolk skulle gerne fremstå som rollemodeller, både under praktik men også når de er færdige med uddannelsen.

I starten af projektets levetid var målet at supportere undervisere med viden og værktøjer til brug i undervisningen af de unge søfolk. Arbejdsmiljø er ikke noget der kun skal undervises i, i klasselokalet, men forskellige aktiviteter i løbet af uddannelsens samlede forløb vil bidrage til, at de unge udvikler en god og fornuftig sikkerhedskultur, hvilket igen vil bidrage til at påvirke hele erhvervet i en positiv retning.

Senere har Embody Safety udviklet sig til, at være mere en tankegang. Formålet er tranformeret mere i retning af, hvordan kan vi udvikle de unge til at være mere observante når det handler om arbejdsmiljø. Fokus er stadig på safety awareness og en sikker adfærd.

I 2011 overtog SIMAC projektet og har drevet det siden.