Flere menupunkter

SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim uddannelses- og videninstitution en forpligtelse som videnudvikler i kredsløbet mellem erhverv, professioner og forskningsinstitutioner. SIMACs vision om at uddanne verdens bedste maritime ledere realiseres ved kontinuerligt at bringe den bedste tilgængelige viden i spil i de maritime professionsuddannelser.

Formålet med forsknings- og videnpolitikken er,

  1. at styrke og målrette forsknings- og udviklingsindsatsen således, at videnbaseringen af
    uddannelserne modsvarer Det Blå Danmarks nuværende og fremtidige kompetencebehov
  2. at understøtte vekselvirkningen mellem forsknings- og udviklingsresultater og praksisviden
  3. at fastholde og udvikle forbindelser mellem maritim forskning og maritim uddannelse til
    gavn for de studerende

Forsknings- og videnpolitikken fastsætter principper for indsatsen og suppleres af videnindikatorer,
som dækker indeværende strategiperiode. Opfølgningen på videnindikatorerne sker årligt i en
videnberetning og følger status på SIMACs strategi, den strategiske rammekontrakt og
kvalitetsopfølgningen.

Læs hele SIMACs Forsknings- og videnpolitik her.