Flere menupunkter

Herunder ses en talmæssig præsentation af evalueringen af undervisningens kvalitet ved SIMAC.

Præsentationen er opdelt i de forskellige uddannelsestrin og -retninger. Undervisningsevalueringerne er gennemført for alle undervisningsforløb af mere end to ugers varighed. De studerende har fået tilsendt evalueringsskemaerne elektronisk og er anonyme. Svarprocenten varierede.

Resultaterne af undervisningsevalueringerne danner basis for underviserens refleksion og dialog med holdet og er endvidere en del af grundlaget for underviserens årlige medarbejderudviklingssamtale.

Denne offentliggørelse af gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen er en del af SIMACs samlede formidling, der også opfylder kravene i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lovbekendtgørelse nr. 771 af 10/6/2015).

Undervisningsevalueringer 2016

Base: 3205 besvarelser
Bachelor Skibsfører: 800
Bachelor Maskinmester: 1918
Bachelor Skibsofficer: 278
Seniorofficer: 209

Bachelor Skibsfører smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 35% 55% 9% 1%
Jeg er studieaktiv i timerne 34% 55% 10% 1%
Jeg trives i undervisningen 46% 46% 8% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 54% 37% 8% 1%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 48% 38% 12% 3%
Vi arbejder med praktiske eksempler 50% 46% 4% 1%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 40% 49% 9% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 81% 16% 2% 1%
Underviserne er velforberedte 75% 32% 3% 1%
Bachelor Maskinmester smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 35% 56% 8% 1%
Jeg er studieaktiv i timerne 47% 48% 5% 1%
Jeg trives i undervisningen 49% 44% 7% 0%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 52% 38% 8% 2%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 48% 40% 13% 3%
Vi arbejder med praktiske eksempler 45% 44% 10% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 38% 50% 10% 21%
Underviserne er engagerede i fagene 74% 22% 3% 1%
Underviserne er velforberedte 68% 26% 5% 1%
Bachelor Skibsofficer smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 52% 40% 6% 2%
Jeg er studieaktiv i timerne 53% 37% 9% 1%
Jeg trives i undervisningen 60% 33% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 71% 21% 4% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 63% 26% 8% 4%
Vi arbejder med praktiske eksempler 70% 28% 2% 0%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 59% 32% 7% 3%
Underviserne er engagerede i fagene 83% 15% 1% 1%
Underviserne er velforberedte 79% 13% 5% 2%
Seniorofficer smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 33% 58% 9% 0%
Jeg er studieaktiv i timerne 38% 56% 7% 0%
Jeg trives i undervisningen 54% 41% 4% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 54% 39% 7% 0%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 53% 30% 15% 2%
Vi arbejder med praktiske eksempler 58% 38% 4% 0%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 39% 49% 11% 0%
Underviserne er engagerede i fagene 80% 19% 1% 0%
Underviserne er velforberedte 70% 21% 9% 0%
2015 samlet smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 39% 52% 8% 1%
Jeg er studieaktiv i timerne 47% 47% 5% 1%
Jeg trives i undervisningen 52% 41% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 58% 34% 7% 1%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 36% 10% 3%
Vi arbejder med praktiske eksempler 55% 36% 7% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 45% 44% 8% 3%
Underviserne er engagerede i fagene 79% 18% 2% 1%
Underviserne er velforberedte 75% 21% 3% 1%
2014 samlet smiley elite grøn smiley gul smiley rød smiley
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 43% 42% 11% 4%
Jeg er studieaktiv i timerne 60% 36% 4% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 54% 34% 9% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 31% 14% 4%
Vi arbejder med aktuel viden og materialer 60% 34% 6% 1%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 52% 36% 9% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 82% 14% 3% 1%
Underviserne er velforberedte 78% 17% 4% 1%