Flere menupunkter

Her kan du finde karaktergennemsnit for de enkelte fag på SIMAC.

Karaktergennemsnit 2018-2

Juniorofficer – professionsbachelor 2018-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BJ3 Watchkeeping II 12 3,9
BJ4 Maritime Technology 7 8,5
BJ4 Ship Technology III 6 8,6
BJ4 Navigation III + Meteorologi II 6 7
BJ5 Electrical and Electronic Machinery I-IV 8 9,6
BJ5 Thermal Machinery and Systems I-(III-IV) 7 5
BJ5 Process Analysis and Automation I 7 86% bestået
BJ6 GMDSS 2 *
BJ8 Bachelorprojekt – oktober 1 *
BJ8 Bachelorprojekt – januar 1 *
Seniorofficerer 2018-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
SE1 Ship Operations 4 *
SE1 Human Resource Management 5 4,8
SE1 Maritime Law and Ship Administration III 4 *
SE1 Standard Based Tools 4 *
SE2 Electrical and Electronic Machinery IV 9 7,4
SE2 Thermal Machinery and Systems III-I & Process Analysis and Automation II 8 9,7
SE3 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 3 *
SE3 Standard Based Tools 1 *
SE3 Process Analysis and Automation III 3 *
SE3 Dual Officer Project 2 *
SE4 El-autorisation – skriftlig
SE4 El-autorisation – mundtlig 2 *
Maskinmester – professionsbachelor 2018-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BM5 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 75 6,6
BM6 Electrical and Electronic Machinery IV 66 6,2
BM6 Thermal Machinery and Systems III-I & Process Analysis and Automation II 56 7,8
BM7 El-autorisation – skriftlig 84 5,1
BM7 El-autorisation – mundtlig 83 7,2
BM7 Standard Based Tools II 83 7,7
BM7 Process Analysis and Automation III 83 7,7
BM8 Business Economics 39 8,2
BM9 Bachelorprojekt – oktober 2 *
BM9 Bachelorprojekt – januar 42 9,7
Skibsfører – professionsbachelor 2018-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BS3 Watchkeeping II 17 4
BS4 Maritime Technology 20 7,3
BS4 Ship Technology III 20 6,5
BS4 Navigation III + Meteorologi II 19 6,3
BS5 Standard Based Tools 8 9
BS5 GMDSS 11 100% bestået
BS7 Ship Operations 17 11,3
BS7 Human Resource Management 18 9,7
BS7 Maritime Law and Ship Administration III 17 9,9
BS8 Bachelorprojekt – oktober 23 8,3
BS8 Bachelorprojekt – januar

* Offentliggøres ikke med henblik på at sikre anonymitet.

Karaktergennemsnit 2018-1

Karaktergennemsnit 2017-2

Karaktergennemsnit 2017-1

Karaktergennemsnit 2016-2

Karaktergennemsnit 2016-1

Karaktergennemsnit 2015-2

Karaktergennemsnit 2015-1

Karaktergennemsnit 2014-2

Karaktergennemsnit 2014-1

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

Karaktergennemsnit 2010

Karaktergennemsnit 2009