Flere menupunkter

Her kan du finde karaktergennemsnit for de enkelte fag på SIMAC:

Karaktergennemsnit 2018-1

Juniorofficer – professionsbachelor 2018-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BJ3 Watchkeeping II 7 8
BJ4 Maritime Technology 9 6,2
BJ4 Ship Technology III 9 6,9
BJ4 Navigation III + Meteorology II 9 5,8
BJ5 Electrical and Electronic Machinery I-IV 2 12
BJ5 Thermal Machinery and Systems I-(III-VI) 2 12
BJ5 Process Analysis and Automation I 3 100% bestået
BJ6 GMDSS 10 90% bestået
BJ8 Bachelorprojekt 7 8,5
Seniorofficerer 2018-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
SE1 Ship Operations 6 8
SE1 Human Resource Management 7 6
SE1 Maritime Law and Ship Administration III 6 8,8
SE1 Standard Based Tools II 6 9,5
SE2 Electrical and Electronic Machinery IV 3 3
SE2 Thermal Machinery and Systems III-I & Process Analysis and Automation II 3 7
SE4 El – Authorization – skriftlig 8 6
SE4 El – Authorization – mundtlig 9 8,3
Maskinmester – professionsbachelor 2018-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BM5 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 65 5,2
BM6 Electrical and Electronic Machinery IV 90 6,1
BM6 Thermal Machinery and Systems III-I & Process Analysis and Automation II 84 8,3
BM7 El – Authorization – skriftlig 54 2,3
BM7 El – Authorization – mundtlig 50 5,5
BM7 Standard Based Tools II 52 8,9
BM7 Process Analysis and Automation III 46 7,8
BM9 Bachelorprojekt 40 8,7
Skibsfører – professionsbachelor 2018-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BS3 Watchkeeping II 28 5,4
BS4 Maritime Technology 13 7,2
BS4 Ship Technology III 13 6,8
BS4 Navigation III + Meteorology II 14 5,6
BS5 GMDSS 14 100% bestået
BS5 Standard Based Tools 14 8,4
BS7 Ship Operations 27 7,1
BS7 Human Resource Management 26 6,4
BS7 Maritime Law and Ship Administration III 27 8,7
BS7 Standard Based Tools 3 4,7
BS7 Maritime Organization 1 7
BS8 Bachelorprojekt 19 9,6

Karaktergennemsnit 2017-2

Karaktergennemsnit 2017-1

Karaktergennemsnit 2016-2

Karaktergennemsnit 2016-1

Karaktergennemsnit 2015-2

Karaktergennemsnit 2015-1

Karaktergennemsnit 2014-2

Karaktergennemsnit 2014-1

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

Karaktergennemsnit 2010

Karaktergennemsnit 2009