Flere menupunkter

Her kan du finde karaktergemmensnit for de enkelte fag på SIMAC:

Karaktergennemsnit 2016-1

Juniorofficer – professionsbachelor 2016-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BJ3 Watchkeeping II 8 1,8
BJ4 Maritime Technology 10 6,9
BJ4 Navigation III – skriftlig 9 4,8
BJ4 Navigation III + Meteorology II – mundtlig 10 4,5
BJ4 Ship Technology III 7 7,3
BJ5 Electrical and Electronic Machinery I-IV 6 9,2
BJ8 Bachelorprojekt 11 8,5
Seniorofficerer 2016-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
SE1 Skibsoperationer 5 4,6
SE1+SE2 Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold 13 8,4
SE2 Elektriske maskiner og anlæg I 12 5,8
SE2 Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik 12 7,1
SE2 Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik 13 6,5
SE3 Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik 2 12
SE4 El – Autorisation – mundtlig 9 7,3
SE4 El – Autorisation – skriftlig 12 2,3
Maskinmester – professionsbachelor 2016-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BM5 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 43 7,6
BM6 Electrical and Electronic Machinery IV 39 8,3
BM6 Thermal Machinery and Systems III-I + Process Analysis and Automation II 40 8,1
BM6 Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik 2 8,5
BM7 El-Authorization – mundtlig 25 7,6
BM7 El-Authorization – skriftlig 30 3,4
BM7 Procesanalyse og automation III 31 8
BM7 Standard Based Tools II 32 8,8
BM8 Administrativledelse 7 9,1
BM8 Procesanalyse og automation III 28 8,6
BM8 Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik 30 10,3
BM8 Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik 27 9,2
BM9 Bachelorprojekt 23 8
Skibsfører – professionsbachelor 2016-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BS3 Watchkeeping II 20 3
BS4 Navigation III – skriftlig 26 5,5
BS4 Navigation III + Meteorologi (I+II) – mundtlig 21 6,2
BS4 Ship Technology III 21 8
BS4 Maritime Technology 20 8,7
BS7 Ship Opretations 14 7,1
BS7 Maritime Law and Ship Administration III 14 7,9
BS7 Organizational Understanding 14 6,1
BS7 Human Ressource Management 14 7,4
BS7 Skibsoperationer 1 4
BS8 Bachelorprojekt 13 10

Karaktergennemsnit 2015-2

Karaktergennemsnit 2015-1

Karaktergennemsnit 2014-2

Karaktergennemsnit 2014-1

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

Karaktergennemsnit 2010

Karaktergennemsnit 2009