Flere menupunkter

Her kan du finde karaktergemmensnit for de enkelte fag på SIMAC:

Karaktergennemsnit 2017-1

Juniorofficer – professionsbachelor 2017-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BJ3 Watchkeeping II 3 5,3
BJ4 Maritime Technology 11 9,4
BJ4 Navigation III – skriftlig 1 7
BJ4 Navigation III + Meteorology II – mundtlig 11 4,4
BJ4 Ship Technology III 11 10,4
BJ5 Electrical and Electronic Machinery I-IV 3 2,3
BJ5 Process Analysis and Automation I 3 33% bestået
BJ5 Thermal Machinery and Systems I-(III-VI) 3 4,3
BJ6 GMDSS 7 100% bestået
Seniorofficerer 2017-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
SE1 Human Ressource Management 4 8,5
SE1 Maritime  Law and Ship Administration III 4 7,3
SE1 Maritime Organization 4 7,3
SE1 Ship Operations 4 7,3
SE2 Elektriske maskiner og anlæg I 12 7,4
SE2 Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold 2 9,5
SE2 Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik 12 7,1
SE2 Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik 12 5,7
SE4 El – Authorization – mundtlig 4 7
SE4 El – Authorization – skriftlig 4 6,3
Maskinmester – professionsbachelor 2017-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BM5 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 55 6,5
BM6 Electrical and Electronic Machinery IV 48 6,8
BM6 Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik 2 8,5
BM7 El-Authorization – mundtlig 43 7
BM7 El-Authorization – skriftlig 43 7
BM7 Proceanalysis and Automation III 40 8,3
BM7 Standard Based Tools II 43 7,7
BM9 Bachelorprojekt 28 9,3
Skibsfører – professionsbachelor 2017-1
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BS3 Watchkeeping II 19 3,7
BS4 Maritime Technology 21 6,5
BS4 Navigation III + Meteorologi (I+II) – mundtlig 22 4,8
BS4 Navigation III – skriftlig 6 2
BS4 Ship Technology III 18 8,5
BS5 GMDSS 25 72% bestået
BS5 Maritime Organization 28 7,1
BS7 Human Ressource Management 19 5,8
BS7 Maritime Law and Ship Administration III 19 8,3
BS7 Maritime Organization 21 6,9
BS7 Ship Operations 18 8,2
BS8 Bachelorprojekt 23 9,9

Karaktergennemsnit 2016-2

Karaktergennemsnit 2016-1

Karaktergennemsnit 2015-2

Karaktergennemsnit 2015-1

Karaktergennemsnit 2014-2

Karaktergennemsnit 2014-1

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

Karaktergennemsnit 2010

Karaktergennemsnit 2009