Flere menupunkter

Her kan du finde karaktergennemsnit for de enkelte fag på SIMAC:

Karaktergennemsnit 2017-2

Juniorofficer – professionsbachelor 2017-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BJ3 Watchkeeping II 10 4,3
BJ4 Maritime Technology 2 12
BJ4 Ship Technology III 4 9
BJ4 Navigation III + Meteorology II 2 8,5
BJ5 Electrical and Electronic Machinery I-IV 11 9
BJ5 Thermal Machinery and Systems I-(III-VI) 10 10,4
BJ5 Process Analysis and Automation I 11 81,8% bestået
BJ8 Bachelorprojekt – Jan. 6 8,34
Seniorofficerer 2017-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
SE1 Ship Operations 3 9,7
SE1 Human Resource Management 4 4,5
SE1 Maritime Law and Ship Administration III 4 7,8
SE1 Standard Based Tools II 3 11
SE2 Elektriske maskiner og anlæg I 1 2
SE2 Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik 2 7
SE3 Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik 7 11,1
SE4 El – Authorization – skriftlig 3 3,3
SE4 El – Authorization – mundtlig 3 7
Maskinmester – professionsbachelor 2017-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BM5 Thermal Machinery and Systems II-(I-IV) 87 7,2
BM6 Electrical and Electronic Machinery IV 56 6,9
BM6 TMA III-I & PAA II 54 9,1
BM7 El – Authorization – skriftlig 55 7,3
BM7 El – Authorization – mundtlig 49 7,9
BM7 Standard Based Tools II 47 9,5
BM7 Process Analysis and Automation III 47 8,1
BM9 Bachelorprojekt – Jan. 33 8,67
Skibsfører – professionsbachelor 2017-2
Klasse Modulnavn Antal tilmeldte Karaktergennemsnit
BS3 Watchkeeping II 15 4,4
BS4 Maritime Technology 13 8,3
BS4 Ship Technology III 14 7,6
BS4 Navigation III + Meteorology II 15 8,2
BS7 Ship Operations 20 8,4
BS7 Human Resource Management 20 6,5
BS7 Maritime Law and Ship Administration III 20 7,4
BS7 Standard Based Tools II 20 8,2
BS8 Bachelorprojekt – Jan. 3 7,67

Karaktergennemsnit 2017-1

Karaktergennemsnit 2016-2

Karaktergennemsnit 2016-1

Karaktergennemsnit 2015-2

Karaktergennemsnit 2015-1

Karaktergennemsnit 2014-2

Karaktergennemsnit 2014-1

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

Karaktergennemsnit 2010

Karaktergennemsnit 2009