Flere menupunkter

SIMAC måler og udvikler systematisk kvaliteten af vores udbudte undervisningsforløb.

SIMAC udvikler kontinuerligt kvaliteten af vores undervisningsforløb igennem en systematisk evalueringsproces af alle undervisningsforløb. Der bliver gennemført elektronisk undervisningsevaluering på alle undervisningsforløb af mere end to ugers varighed.

Resultaterne af den elektroniske undervisningsevaluering danner basis for underviserens refleksion omkring udviklingen af undervisningsforløbet og bliver desuden brugt som grundlag for en dialog om kvaliteten af undervisningsforløbet med de studerende på det pågældende undervisningsforløb.

Nedenfor ses en sammenfatning af evalueringer af undervisningsforløb opgjort på år og på uddannelser.

Undervisningsevaluering 2018-2

Base: 2333 udsendte spørgeskemaer, heraf 1353 besvarelser
Bachelor skibsfører-studerende: 479 (298 svar)
Bachelor maskinmester-studerende: 1555 (875 svar)
Bachelor skibsofficer-studerende: 227 (131 svar)
Bachelor skibs- og seniorofficer-studerende: 72 (49 svar)

Bachelor skibsfører-studerende 2018-2
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 32% 57% 8% 3% N/A
Jeg har ydet en god indsats i undervisningsforløbet 29% 62% 5% 0% 4%
Undervisningen har understøttet arbejdet i studiegrupper 23% 56% 9% 2% 9%
Jeg trives i undervisningen 37% 54% 6% 1% 2%
Jeg oplevede det faglige niveau som passende 28% 57% 8% 2% 5%
Der er en sammenhæng mellem det, jeg undervises i, og det jeg forventes at lære 33% 52% 5% 2% 8%
Bachelor maskinmester-studerende 2018-2
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 25% 64% 9% 2% N/A
Jeg har ydet en god indsats i undervisningsforløbet 27% 64% 6% 1% 2%
Undervisningen har understøttet arbejdet i studiegrupper 23% 49% 13% 6% 10%
Jeg trives i undervisningen 32% 56% 8% 2% 2%
Jeg oplevede det faglige niveau som passende 25% 62% 8% 1% 5%
Der er en sammenhæng mellem det, jeg undervises i, og det jeg forventes at lære 33% 55% 5% 2% 6%
Bachelor skibsofficer-studerende 2018-2
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 41% 50% 7% 2% N/A
Jeg har ydet en god indsats i undervisningsforløbet 27% 66% 4% 0% 4%
Undervisningen har understøttet arbejdet i studiegrupper 27% 47% 10% 3% 13%
Jeg trives i undervisningen 52% 39% 6% 2% 4%
Jeg oplevede det faglige niveau som passende 38% 50% 6% 2% 4%
Der er en sammenhæng mellem det, jeg undervises i, og det jeg forventes at lære 50% 42% 2% 1% 5%
Seniorofficer-studerende 2018-2
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 18% 67% 14% 0% N/A
Jeg har ydet en god indsats i undervisningsforløbet 18% 63% 14% 0% 4%
Undervisningen har understøttet arbejdet i studiegrupper 18% 53% 12% 8% 8%
Jeg trives i undervisningen 32% 49% 8% 8% 4%
Jeg oplevede det faglige niveau som passende 16% 53% 25% 2% 4%
Der er en sammenhæng mellem det, jeg undervises i, og det jeg forventes at lære 22% 57% 8% 4% 10%

 Meget tilfreds / Helt enig

 Tilfreds / Overvejende enig

 Utilfreds / Overvejende uenig

 Meget utilfreds / Helt uenig

 Ved ikke

 

Undervisningsevaluering 2018-1

Base: 2509 udsendte spørgeskemaer, heraf 1233 besvarelser
Bachelor skibsfører-studerende: 606 (342 svar)
Bachelor maskinmester-studerende: 1633 (732 svar)
Bachelor skibsofficer-studerende: 207 (115 svar)
Seniorofficer-studerende: 63 (44 svar)

Bachelor skibsfører-studerende 2018-1
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 35% 54% 8% 2%
Jeg er studieaktiv i timerne 46% 48% 6% 0%
Jeg trives i undervisningen 51% 42% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 52% 40% 7% 1%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 45% 42% 11% 2%
Vi arbejder med praktiske eksempler 47% 44% 8% 1%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 40% 50% 9% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 80% 18% 2% 1%
Underviserne er velforberedte 73% 23% 3% 1%
Bachelor maskinmester-studerende 2018-1
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 27% 60% 10% 2%
Jeg er studieaktiv i timerne 53% 43% 4% 1%
Jeg trives i undervisningen 49% 44% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 42% 47% 10% 2%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 37% 46% 16% 2%
Vi arbejder med praktiske eksempler 47% 42% 10% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 36% 49% 12% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 67% 26% 5% 1%
Underviserne er velforberedte 63% 28% 8% 2%
Bachelor skibsofficer-studerende 2018-1
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 48% 43% 8% 1%
Jeg er studieaktiv i timerne 61% 38% 1% 0%
Jeg trives i undervisningen 68% 30% 2% 0%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 76% 19% 5% 0%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 57% 33% 9% 2%
Vi arbejder med praktiske eksempler 67% 29% 3% 0%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 61% 34% 5% 0%
Underviserne er engagerede i fagene 90% 10% 1% 0%
Underviserne er velforberedte 87% 10% 3% 0%
Seniorofficer-studerende 2018-1
Jeg er tilfreds med undervisningsforløbet 30% 59% 7% 5%
Jeg er studieaktiv i timerne 27% 64% 7% 2%
Jeg trives i undervisningen 46% 39% 14% 2%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 52% 34% 9% 5%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 34% 36% 21% 9%
Vi arbejder med praktiske eksempler 71% 18% 11% 0%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 50% 34% 14% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 91% 5% 2% 2%
Underviserne er velforberedte 89% 5% 7% 0%

Meget tilfreds / Helt enig

Tilfreds / Overvejende enig

Utilfreds / Overvejende uenig

Meget utilfreds / Helt uenig

Undervisningens kvalitet 2017

Undervisningens kvalitet 2016

Undervisningens kvalitet 2015

Undervisningens kvalitet 2014