Flere menupunkter

Her kan du finde en oversigt over de meritafgørelser der er blevet truffet hvert semester:

Meritafgørelser 2016-1:

28 fik merit for fag eller kurser.

2 fik merit da de flyttede fra BJ til BS.

1 fik merit da han flyttede fra BJ til BM.

2 blev delvist afvist i deres meritansøgning.

1 fik forhåndsmerit.

Meritafgørelser 2015-2:

13 skifter studieretning og imødekommes med merit.

0 har flyttet over i en ny studieordning.

6 er delvist imødekommet med meritansøgning efter afgørelse fra fagkonsulenter.

1 overflytter fra en anden maskinmesterskole.

56 er blevet imødekommet fuldt i deres meritansøgning.

3 er blevet afvist.

Meritafgørelser 2015-1:

18 skifter studieretning og imødekommes med merit.

3 følger nye studieordninger og har fået merit på den nye uddannelse ved overflytningen.

6 er blevet delvist imødekommet i deres meritansøgninger efter afgørelse fra fagkonsulenter.

3 overflyttere fra andre maskinmesterskoler, har fået merit i vores uddannelse.

25 har fået merit for fag og deres ansøgning er imødekommet fuldt.