Flere menupunkter

Studentertrivsel og Læringsbarometer

SIMAC arbejder målrettet på at udvikle den studerendes studie- og læringsmiljø. Derfor gennemfører SIMAC hvert år en undersøgelse om den studerendes oplevelse af studie- og læringsmiljøet. Når undersøgelsen er gennemført behandles undersøgelsens resultater af SIMACs ledelse, undervisere og de studerendes råd. Fokus i drøftelserne er at finde indsatsområder, hvor SIMAC kan styrke studie- og læringsmiljøet.
I ulige år gennemfører SIMAC selv en Studentertrivselsundersøgelse. I lige år benytter SIMAC Uddannelses- og Forskningsministeriets Læringsbarometer-undersøgelse som afsæt til at diskutere udviklingen af den studerendes studie- og læringsmiljø.

Udtalelser fra studerende om SIMAC og uddannelsen:

 

Læringsbarometer 2018

Base: 766 udsendte spørgeskemaer, heraf 461 besvarelser
Bachelor skibsfører-studerende: 144 (76 svar)
Bachelor maskinmester-studerende: 539 (326 svar)
Bachelor skibsofficer-studerende: 66 (44 svar)
Bachelor skibs- og seniorofficer-studerende: 17 (15 svar)

Bachelor skibsfører-studerende 2018
Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj 32% 55% 9% 3% 1%
Mit udbytte af undervisningen er højt 19% 62% 16% 3% 0%
Der er et godt socialt miljø 37% 53% 8% 3% 0%
Der er et godt fagligt miljø 33% 57% 6% 4% 0%
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem 12% 45% 22% 12% 9%
Bachelor maskinmester-studerende 2018
Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj 25% 60% 9% 3% 2%
Mit udbytte af undervisningen er højt 14% 63% 18% 4% 2%
Der er et godt socialt miljø 37% 54% 6% 3% 0%
Der er et godt fagligt miljø 24% 63% 9% 3% 1%
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem 10% 36% 25% 20% 9%
Bachelor skibsofficer-studerende 2018
Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj 50% 36% 9% 0% 5%
Mit udbytte af undervisningen er højt 39% 45% 9% 2% 5%
Der er et godt socialt miljø 61% 34% 2% 2% 0%
Der er et godt fagligt miljø 50% 41% 5% 5% 0%
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem 18% 43% 11% 11% 16%
Seniorofficer-studerende 2018
Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj 27% 40% 27% 7% 0%
Mit udbytte af undervisningen er højt 13% 40% 40% 7% 0%
Der er et godt socialt miljø 14% 79% 7% 0% 0%
Der er et godt fagligt miljø 20% 60% 20% 0% 0%
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem 7% 33% 27% 27% 7%

Meget enig / Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig/Helt uenig

Se Studentertrivselsundersøgelse for 2017 her.

Se Studentertrivselsundersøgelse for 2014-2016 her.