Flere menupunkter

SIMAC har som maritim uddannelses- og videninstitution en vigtig forpligtelse som videnudvikler/formidler i videnkredsløbet mellem erhverv/profession og forskningsinstitutioner. SIMACs vision om at uddanne verdens bedste maritime ledere realiseres ved at sætte den bedst tilgængelige viden i spil i de maritime professionsuddannelser.

Du kan læse hele SIMACs videnstrategi 2016-2017 her