Flere menupunkter

Vision – ”Vi uddanner verdens bedste maritime ledere”

Vi er en professionel og internationalt anerkendt maritim vidensinstitution. Vi skaber og formidler viden i et inspirerende studie- og arbejdsmiljø, som matcher drømmen om en karriere i den maritime verden

Mission – ”Vi er en maritim uddannelses- og vidensinstitution”

Vi er en uddannelsesinstitution med “det maritime, læring og viden” som vores kerneområder. Vi samarbejder målrettet gennem nationale og internationale netværk og i tæt tilknytning til den maritime verden. Alt, hvad vi foretager os, understøtter, at SIMAC er det maritime erhvervs foretrukne videns- og uddannelsespartner for ledende medarbejdere.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er skabt af hele organisationen og sætter retningen for, hvordan vi arbejder i det daglige på SIMAC.

Vores-vaerdigrundlag-010910-hjemmeside