Flere menupunkter

Uddannelsespolitikken udgør den overordnede ramme, som direktionen har formuleret for SIMAC på en lang række centrale områder.

Der er formuleret i alt otte delpolitikker: Stærke kompetencer til erhvervet; uddannelser med kvalitet; pædagogisk tilgang; globalisering; rekruttering af studerende; trivsel og fastholdelse af studerende; rekruttering og fastholdelse af medarbejdere; globalisering og kvalitetssystem.

Politikken afspejler, at SIMACs studerende er i centrum. Vi opfatter læring som en aktiv proces, hvor den studerende udnytter den viden, de opnår i studier og undervisning til at udvikle nye ideer og koncepter. Vores lærings- og undervisningsformer giver de studerende evnen til at konstruere viden i fællesskab med hinanden, vejledere, undervisere og erhvervet.

Alle aktiviteter skal derfor gavne de studerende og underbygge, at SIMACs dimittender har komptencer, der matcher behovet hos de maritime erhverv.
Uddannelsespolitikken beskriver SIMACs holdning til uddannelse, og i form af konkrete delpolitikker udstikkes kursen for fremtidens maritime uddannelser. Politikken afspejles i medarbejdernes engagement for at skabe de bedst mulige uddannelser og den bedst mulige hverdag for vores studerende. Kvaliteten af vores uddannelser er høj, og vi sikrer løbende, at den ligger over minimumskravene i dansk og international lovgivning, og at den matcher erhvervets forventninger og behov.

Læs hele uddannelsespolitikken her