Flere menupunkter

Nedenfor kan du læse SIMACs strategiske rammekontrakt, som er indgået mellem SIMAC og uddannelses- og forskningsministeren. Kontrakten indeholder fire strategiske mål for SIMAC i kontraktperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. SIMAC afrapporterer til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte én gang årligt i forbindelse med SIMACs årsrapport.

Strategisk rammekontrakt 2018-21

Tilskuddet til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner går alle år ubeskåret til MSU.