Flere menupunkter

Vi er utroligt stolte og glade over at kunne meddele, at vi har modtaget tilsagn om A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har valgt at tilgodese projektet med 100 mio. kr.

Pressemeddelelse + tegninger kan findes her:

Pressemeddelelse udsendt d. 14. august 2015

Placering på havnen

Tegning af bygning